Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havner går sammen om å bekjempe spredning av Havnespy

Havner går sammen om å bekjempe spredning av Havnespy

Bergen Havn og Oslo Havn går sammen om å bekjempe fremmedarten Havnespy eller Japansk sjøpung.

PUBLISERT: 22.03.23

FORTRENGER ANDRE ARTER: Den innvaderende arten havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter. Foto: Bergen Havn.

Havnene vil løfte problemstillingen om metode og prosedyre for vask av skipsskrog. Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet og skal gjennomføres i 2023.

- Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

VIKTIG TILTAK: -Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

 

Havnene i Oslo og Bergen stiller i dag strenge krav til at skrogvask kun kan gjennomføres i havnene dersom vaskesystemet sørger for full oppsamling av avfallet. Dette er likevel en uformell godkjenningsprosedyre, og havnene ønsker derfor å finne felles krav og regler for hvordan vaskeprosessen skal foregå.

Ønsker like prosedyrer for skrogvask i alle norske havner    

Havforskningsinstituttet på tokt sammen med Bergen Havn for å avdekke Havnespy.

 

- Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. For Bergen og Oslo så vel som for de fleste andre havner representerer dette en økologisk trussel. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter, sier seksjonssjef Heidi Neilson i Oslo Havn.  

Den invaderende arten Havnespy har blitt et stort problem flere steder langs norskekysten. Arten ble først oppdaget i Norge i Engøysundet i Stavanger i 2020, og dekker nå over 50 prosent av havbunnen der. Det er også oppdaget havnespy i Egersund, Haugesund, ved Askøy og i Fensfjorden.  

FELLES POLITIKK: - Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan og miljø i Oslo Havn. 

 

Inspirasjon fra flamske havner  

 

Tradisjonelt er vaskeoperasjoner i havnene gjennomført ved at dykkere renser skroget og lar avfallet falle til havbunnen, noe som utgjør en potensiell risiko for at bunnavfallet inneholder arter som ikke er ønsker i norske farvann.  

Ideen til prosjektet har havnene fått fra de flamske havnene Antwerpen‐Bruges & North Sea Port som har vært tidlig ute med å stille krav til hvordan skrog‐ og propellvask skal foregå i havnene.  

- Målet er å bidra til å begrense spredning av Havnespy og andre uønskede arter, sier Even Husby og Heidi Neilson.

Neste mål er, i samarbeid med Norske Havner, å foreslå at dette blir et felles opplegg for alle norske havner. 

 

 

Havforskningsinstituttet på tokt sammen med Bergen Havn for å avdekke Havnespy.