Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havn på Ormsund - et viktig miljøtiltak

Havn på Ormsund - et viktig miljøtiltak

For å nå de høye miljømålene som Oslo har satt seg, og få mer gods over på sjø, er vi avhengig av havnevirksomhet på Ormsund. Men det må også være på naboenes premisser, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa K. Nes.

PUBLISERT: 26.03.20

Ormsund skal utvikles som havn for å sørge for at byen og næringslivet får varene de trenger. Men det må også være på naboenes premisser. Foto: Harald Valderhaug

På lag med naboene

Oslo havn ønsker å utvikle Ormsund med havnedrift tilpasset beliggenheten.  Med naboer relativt tett på vil Oslo Havn ta spesielle hensyn når en fastsetter den fremtidige havnevirksomheten.

– Vi vurderer havneaktivitet som tar hensyn til beliggenheten med nære naboer. Det vil bli vurdert å etablere bygninger som kan virke som en buffer mellom havna og naboene. Vi vil også etablere landstrøm for skip til kai, og sørge for at så mye som mulig på havna er elektrifisert og automatisert, forteller Nes.  

Bynær havn gjør byen grønnere

Oslo Havn har høye miljøambisjoner. Havna skal bidra til å få ned vegtrafikken ved å overføre gods fra veg til sjø.

– Målet er 50 % mer gods på skip innen 2034, og på den måten å redusere de store utslippene fra trailere. Ett containerskip kan erstatte 400 semitrailere, noe som tilsvarer 10 km med kø. Så det er helt klart både lokale og globale miljøgevinster ved å ta i bruk sjøveien, sier Nes.    

Behov for havneareal

Sydhavna strekker seg i dag fra Kongshavn til Ormsund. Med byutviklingen av Grønlia, nord for Kongshavn, blir det stadig mindre plass til havnevirksomhet.

– Den betydelige reduksjonen av areal opp gjennom årene har gjort det nødvendig for oss å effektivisere havna, men arealeffektiviteten når også et metningspunkt. Det er en utfordring for Oslo Havn å nå de ambisiøse miljømålene på knappe arealer, og skal en vesentlig del av veksten i vareimport tas med sjøveien er det helt nødvendig å beholde Ormsund til havneformål, understreker Nes.  

Oppstart av reguleringsarbeid

Nå starter kommunen reguleringsarbeidet med å legge til rette for fortsatt havn på Ormsundkaia.   For å sikre betekningstid fattet Oslo kommune 20. september 2018 et midlertidig forbud mot tiltak på Ormsund. Det midlertidige forbudet gjelder produksjonsvirksomhet, og ikke ordinær havnedrift. Som en konsekvens av vedtaket har Plan- og bygningsetaten startet omregulering.

Formålet med reguleringen er:

·        Tilrettelegging for fortsatt havn på Ormsundskaia.

·        Å gi rammer for fremtidig bruk av havnearealene innenfor planområdet, og å sikre at havnearealene brukes i tråd med tiltenkt arealformål.

·        Å ha kontroll på miljøpåvirkning for naboene og nærmiljøet, og at de ikke utsettes for uønsket støy, støv-, lukt- og lyspåvirkning fra virksomhet i havna.  

For mer informasjon om reguleringsplanen vennligst se Plan- og bygningsetatens nettsider.  

Kontakt: