Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havaristen «MS Lånan» hevet

Havaristen «MS Lånan» hevet

MS LÅNAN HEVET: Havaristen MS Lånan ble torsdag hevet fra seks meters dyp i Silobukta. Alle foto: Hans Kristian Riise.

Torsdag formiddag ble Lånan hevet fra seks meters dyp i Silobukta på Vippetangen.

Båten sank søndag 21. April.  

Hevingen skjedde med en kraftig flytekran fra Taklift med 400 tonn løftekapasitet.   

Oslo Havn er ansvarlig for den pågående bergingsaksjonen. Kambo Marina gjennomfører hevingen på oppdrag for Oslo Havn.   

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har det overordnede ansvaret for å koordinere aksjonen. OBRE er ansvarlig for lensene og for å håndtere eventuelle utslipp av diesel eller annen forurensning.  

OBRE har lagt ut en 100 meter lang lense på tvers av silobukta i bakkant av løftekranen, i tillegg til flere lag med lenser i området rundt havaristen. 

Før selve hevingen hadde dykkere fra Kambo Marina festet kroker fra den mektige flytekrana under Lånan.  

Tilstanden til havaristen skal nå undersøkes.  

PÅ VEI OPP: Slik så det ut da MS Lånan ble hevet torsdag. 

 

Bakgrunn:  

Søndag 21.4 sank charterbåten Lånan mens den lå til kai i Silobukta på Vippetangen. Det ble omgående satt i verk en redningsaksjon, hvor det raskt ble bekreftet at det ikke var mennesker om bord i havaristen.  

Oppdraget har siden hendelsen inntraff, bestått i å overvåke havaristen samt sikre området med lenser for å hindre spredning av eventuell olje og diesel. Det har jevnlig vært befaringer i havnebasseng og rundt øyene i Indre Oslofjord.  

Det har vært et pågående arbeid med å sikre lenser, rense lenser og etablere nye lenser for å hindre spredning av olje og diesel. OBRE har ledet og koordinert dette arbeidet i en kommunal aksjonsgruppe sammen med blant andre Oslo Havn og Bymiljøetaten. Aksjonsgruppen har fått faglig støtte og bistand fra Kystverket.   

Parallelt med oppfølging av lenser har Oslo Havn og OBRE jobbet for å få på plass en bergingsoperasjon med profesjonelle aktører. 

100 METER LENSE: Oslo brann- redningsetat la ut en 100 meter lang lense på tvers av Silobukta samtidig som Danskebåten seilte inn til Vippetangen. 
STOR OPERASJON: En flytekran med løftekapasitet på 400 tonn hevet MS Lånan. 

 

MS Lånan:  

MS Lånan er eid av Båtturer AS. MS Lånan kommer opprinnelig fra Helgelandskysten hvor den gikk med både passasjerer og gods, men har blitt bygget om til charterbåt. Fartøyet har kontrakt med Oslo Havn om kaiplass for fartøy som driver chartervirksomhet i Oslo havneområde. 

Bilder til presse:  

https://oslohavn.fotoware.cloud/fotoweb/albums/ZjOQsq3fNqhhDWag/