Oslo Havn logo Oslo Kommune
HAV eiendom ruster seg for fremtiden - Olav Line ny  styreleder

HAV eiendom ruster seg for fremtiden - Olav Line ny  styreleder

Hav Eiendom rigger seg til for store prosjekter i årene som kommer.

PUBLISERT: 03.05.23

Lansering av Olav Line som ny styreleder HAV eiendom

Klar for å utvikle en bærekraftig og inkluderende fjordby.  Fra venstre Kjell Kalland, administrerende direktør i HAV eiendom, Olav Line, påtroppende styreleder i HAV eiendom, Marianne Marthinsen, styreleder Oslo Havn KF, Ingvar M. Mathisen, havnedirektør og ny nestleder i HAV eiendoms styre. Foto: HAV eiendom

Endringene i Hav Eiendom-styret ble vedtatt på Hav Eiendoms generalforsamling tirsdag 2. mai.

Olav Line er administrerende direktør i Mustad Eiendom, og har over 40 års erfaring fra eiendomsbransjen. Avtroppende styreleder, havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn KF, får en ny rolle som nestleder i styret. Omrokkeringen gjøres for å styrke kompetansen på eiendomsutvikling ytterligere i forkant av flere viktige byutviklingsprosjekter på Grønlikaia og på Filipstad.

– Jeg har havn og havneutvikling i mitt DNA. Nå som Hav Eiendom med utviklingen av Filipstad får en mye større portefølje, mente jeg at vi burde ha en profesjonell eiendomsutvikler som styreleder. Det fikk jeg aksept for, samtidig som jeg fremdeles vil ivareta den direkte linken til Oslo Havn som nestleder i Hav Eiendom – sier Ingvar M. Mathisen avtroppende styreleder i Hav Eiendom og havnedirektør i Oslo Havn.

En styreleder med bred kompetanse og stort nettverk

Mathisen forklarer at Olav Line har alt Hav Eiendom ser etter i en styreleder. Line har 40 års erfaring fra eiendomsbransjen, et omfattende kontaktnettverk og svært god forståelse for verdiutvikling, risikostyring, by- og destinasjonsutvikling. Mathisen er sikker på at dette vil komme godt med når Hav Eiendom skal utvikle en bærekraftig og inkluderende fjordby, samtidig som de finansierer fremtidens klimavennlige, grønne havn.

– Olav Line har bred erfaring og et stort nettverk. Faglig vil Line matche og utfordre administrasjonen, og gi støtte på det faglige innenfor eiendomsutvikling på en måte som jeg ikke har mulighet til, sier Mathisen.

Erfaren eiendomsutvikler

Olav Line har tidligere vært administrerende direktør i Selvaag Eiendom AS og Norwegian Property ASA. Den ferske styrelederen har sittet i Hav Eiendom-styret siden 2020, og kjenner organisasjonen godt. Line gleder seg til å ta fatt på det nye vervet.

– Jeg har jobbet innen eiendom fryktelig lenge, og det er ingen tvil om at Hav Eiendom har de mest spennende oppgavene i landet for alle som er interessert i bærekraft, eiendom og byutvikling. Det er en stor ære å bli spurt om å være styreleder i Hav Eiendom, sier Olav Line.

HAV eiendom ruster opp for fremtiden

Hav Eiendom rekrutterer for en utfordrende og spennende fremtid. Med Olav Line får Hav Eiendom-styret en styreleder med lang og bred erfaring innen eiendomsutvikling.

Marianne Marthinsen, styreleder i Oslo Havn KF, selskapet som eier Hav Eiendom, er glad for å knytte til seg en styreleder med sterk kompetanse innen eiendomsutvikling.

– Nå skal Hav Eiendom ta på seg større oppgaver, med en større portefølje. Derfor er det riktig med en styreleder som er profesjonell på eiendomsutvikling, sier Marthinsen.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, gleder seg til å jobbe tett på den nye styrelederen i årene som kommer.

– Vi ansetter for å takle den økte aktiviteten, og da er det helt naturlig at eier også styrker oppfølgingen av administrasjonen ved å få inn en kapasitet som Olav Line som styreleder. Dette er en kjempeløsning, avslutter Kalland.


Fakta om Hav Eiendom
• Aksjeselskap eid av Oslo Havn KF, opprettet i 2003 for å utvikle eiendommer i fjordbyen.
• Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland.
• Hav Eiendom har siden opprettelsen levert et utbytte på 1,5 milliarder til Oslo Havn KF. Utbyttet er avgjørende for å finansiere ny og miljøvennlig godshavn i Oslo.
• Hav Eiendom skal i årene som kommer utvikle eiendomsprosjekter på Filipstad, Fiskebrygga, Sadelmakerhullet og Grønlikaia – sistnevnte vil alene bestå av 208 000 kvadratmeter med ca. 1500 boliger og rom for 3000 arbeidsplasser, og 1000 meter havnepromenade tilgjengelig for alle.