Oslo Havn logo Oslo Kommune
Grønt sporingsstoff i sjøen ved Nesoddbåtene tirsdag

Grønt sporingsstoff i sjøen ved Nesoddbåtene tirsdag

Tirsdag morgen/formiddag blir sjøen ved Rådhusbryggene og Aker Brygge farget grønn.

PUBLISERT: 24.09.23

Rådhusbryggene

GRØNN SJØ: Mandag morgen/formiddag blir sjøen ved Rådhusbryggene og Aker Brygge farget grønn. Foto: Motion Air/Oslo Havn.

Sporingsfargen skulle egentlig settes ut mandag morgen, men Mpenergi har valgt å ut utsette til tirsdag 08.00 grunnet ugunstige vindforhold (vindkast på 15 m/s). 

Mpenergi AS er innleid av Statsbygg og Nasjonalmuseet for å løse et problem med sjøvannsinntaket til fjernvarmen til Nasjonalmuseet.  

Et grønt sporingsstoff (Drain Dye) brukes for å finne feil/skader på et rør som leder vann inn til en energisentral for fjernvarme.  

Omfanget/intensiteten på grønnfargen i sjøen avhenger av hvor feilen ligger. 

- Hvis skaden på rørsystemet ligger ute ved for eksempel restaurant Lekter´n kan grønnfargen i fjorden bli intenst grønn. Hvis skaden er lenger inne i grunnen ved kaiene blir omfanget mindre, opplyser Morten Pedersen, daglig leder i Mpenergi.  

Tiltaket er avklart med Bymiljøetaten og Oslo Havn, men er ikke søknadspliktig. 

Kontaktinfo: Morten Pedersen, daglig leder Mpenergi: 90612946/mort-p@online.no