Oslo Havn logo Oslo Kommune
Ny, sikrere sykkelveg på Grønlia

Ny, sikrere sykkelveg på Grønlia

Mange bruker sykkelvegen som går gjennom Bjørvika og sørover i byen langs havna. Nå er avkjørselen til Grønliautstikkeren blitt tryggere – for syklister på sykkelvegen og for lastebilene som kjører inn og ut til havneområdet. Statens vegvesen og Oslo Havn markerer den nye sykkelvegen torsdag 18. juni kl.15-17 med gratis is og sykkelreparasjon til syklistene.

PUBLISERT: 17.06.20