Oslo Havn logo Oslo Kommune
Freder deportasjonsmonument

Freder deportasjonsmonument

I dag ble deportasjonsmonumentet på Akershuskaia i Oslo fredet.

PUBLISERT: 24.11.22

Fredning Sted for Erindringer

Markerte fredning. Torsdag 24. november fredet Riksantikvaren deportasjonsmonumentet «Sted for erindring» på Akerhuskaia. Monumentet av den britiske kunstneren Antony Gormley er til minne om de 773 norske jødene som ble deportert under krigen. Foto: H. K Riise

- Et viktig kulturminne, og et sted å minnes overgrepene mot den jødiske befolkningen under andre verdenskrig, sa statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen under dagens markering. 

Kunstverket «Sted for erindring» fra år 2000 består av i alt åtte stoler, som er fast plassert utover et større område på Akershuskaia med utsikt mot Oslofjorden.

Bildet er tatt ifbm fredningen av minnesmerket Sted for Erindringer på Akershusstranda 241122.
Verdig markering av fredningen av deportasjonsmonumentet. Foto: H.K. Riise

- Det er veldig sjelden vi freder kunstverk, men dette er også en møteplass som er viktig for den jødiske befolkningen og som forteller om forholdet mellom jøder og den norske staten, sa statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.

Bildet er tatt ifbm fredningen av minnesmerket Sted for Erindringer på Akershusstranda 241122.
En viktig fredning av et sted for erindring, sa statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.Foto: H.K. Riise

Til sammen ble 773 norske jøder deportert under krigen. De ble fraktet ut av Oslo av skipene «MS Monte Rosa», «DS Donau» og «MS Gotenland» i perioden mellom 20. november 1942 og 25. februar 1943.

- Fredningen av jødiske kulturminne er viktig fordi det gjør dem til nasjonale kulturminne. Når vi markerer fredningen i sammenheng med 80-årsdagen for deportasjonen, er det fordi dette går inn som en del av historien til det norske fellesskapet, sa Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunnet i Oslo.

Bildet er tatt ifbm fredningen av minnesmerket Sted for Erindringer på Akershusstranda 241122.

Bekreftelse. Fredningen bekrefter at deportasjonen er del av det norske fellesskapet historie, sa Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunnet i Oslo Foto: H.K Riise

 

Nasjonalt minnested

Minnesmerket er et viktig fysisk symbol på deportasjonen av den jødiske befolkninga i Norge. Det er også historien om overgrep utført av nordmenn mot en minoritet, og er en del av statens oppgjør med egen historie og en unnskyldning overfor den jødiske befolkningen.  

-    Kulturmiljøet som fredes på Akershuskaia er en viktig påminner for oss alle om at dette skjedde i Norge. Det er en viktig del av Norges historie, og et minnesmerke for oss alle, sa riksantikvar Hanna Geiran. 

Ingvar M Mathisen og KORO mottar diplomer for fredningsvedtaket av deportasjonsmonumentet av Riksantikvar Hanna Geiran
Skal forvalte fredning. Riksantikvar Hanne Geiran overrekker fredningsvedtak og diplom til havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør i KORO som deler på forvaltningen av kunstverket og minnestedet. Foto: T. Thingelstad

Stolene i kunstverket har ikke sete, og de står alle i samme retning, vendt mot vest og ut mot fjorden.

-    Deportasjonsmonumentet “Stad for erindringer” er et vakkert, og vemodig kunstverk. De tomme stolene ved kaia er vendt mot Oslofjorden, og i retning leia skipene fraktet de deporterte jødiske familiene. Det er et tydelig og sterkt budskap, sa Borgen.  

Bildet er tatt ifbm fredningen av minnesmerket Sted for Erindringer på Akershusstranda 241122.
Sterkt budskap. Kunstverket og minnestedet skaper vemod, sa ordfører Marianne Borgen. Foto: H.K Riise

Forvalter kunstverk og minnested

KORO som produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og arenaer er ansvarlig for kunstverket som også er et minnested. Oslo Havn har forvaltningsansvar som grunneier for området der det er plassert.

-     Deportasjonsmonumentet ved Søndre Akershus kai er et svært viktig minnesmerke for nasjonen Norge over de norske jøder som ble deportert under andre verdenskrig -  også for de kommende generasjoner. For det som skjedde må aldri glemmes. Personlig fremstår minnesmerket enda sterkere etter NRK-serien «Last: Jøder», hvor vi seere ble bedre kjent med mange av enkeltpersonene som ble deportert. Fredningen sikrer minnesmerket for fremtiden og Oslo Havn vil ta vårt forvaltningsansvar med ære og respekt som det fortjener, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i forbindelse med markeringen.    

Bildet er tatt ifbm fredningen av minnesmerket Sted for Erindringer på Akershusstranda 241122.
Tar forvaltningsansvaret alvorlig. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Foto: H.K Riise