Oslo Havn logo Oslo Kommune
Festdag for historisk skur i ny drakt

Festdag for historisk skur i ny drakt

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, klippet snoren da skur 38 ble offisielt åpnet 16. september 2022. Etterpå var Oslos Havns nye administrasjonsbygg åpent for byens befolkning på Oslo kulturnatt.

PUBLISERT: 16.09.22

KLIPPET SNOREN: Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen åpnet det nye skuret. Havnestyremedlem Merete Agerbak Jensen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen holdt snoren. Foto: Oslo Havn

  - En stor takk til Oslo Havn, som har helrenovert dette historiske bygget på en historisk kai. Skur 38 har blitt et fantastisk flott bygg, mer tilgjengelig enn noen gang med store vindusflater vendt mot sjøen, arkitektoniske spor fra fortiden og renovert med vekt på gjenbruk og modernisering. Oslo har fått et havnekontor vi kan være stolte av, sa byråden.   

Sentralt havnekontor

Oslos havnekontor er sentralt plassert ved en operativ bykai og i et historisk havnemiljø på Vippetangen.   

- I Oslo Havns 400-år gamle historie er dette en stor dag. Vi har renovert et historisk og vakkert bygg gjennom godt samarbeid med mange involverte. Beliggenheten er sentral, midt mellom by og havn. Herfra skal vi legge til rette for fremtidens miljøvennlige havn. Fortsatt skal vi arbeide for god byutvikling ved sjøfronten, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen.    

INTERESSERT BYRÅD: Victoria Marie Evensen ble vist rundt i det nye havnekontoret av havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

 

Forbildeprosjekt

Skur 38 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, som arbeider for fremtidens nullutslippsby.

- Oslo Havn har vist vei både innenfor sirkulærøkonomi og ved å teste ut ny betongløsning med svært lavt klimafotavtrykk. Ekstra moro er det at de har fått det til i et fredet bygg, sa daglig leder Birgit Rusten i FutureBuilt.

VISER VEI: Skur 38 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Birgit Rusten fra FutureBuilt talte i forbidelse med åpningen av Skur 38, flankert av byråd Victoria Marie Evensen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

Byggenæringen står for 40 % av verdens klimagassutslipp. Byggene som står for de laveste utslippene er dem vi slipper å bygge. Derfor er gjenbruk og ombruk av bygg og materialer viktig.

-FutureBuilt er viktig for å oppnå ambisjonene innen miljø og klima. Oslo Havn bidrar med nyttige erfaringer til resten av bransjen. Så vidt vi vet er det første gang et så gammel bygg har vært et forbildeprosjekt, sa byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.  

Havnevirksomhet må videreføres på Vippetangen

Rehabiliteringen av skuret er gjort i nært samarbeid med Byantikvaren, som er opptatt av å finne gode miljøløsninger.

- Kulturminnevern er en del av miljøvernet i Norge. Det kan være utfordrende med miljøløsninger sett fra kulturminnesynspunkt.  Skur 38 har tilbakeført mange av kvalitetene det hadde og skapt nye. Bygningen har blitt et sted som angår folk i byen, sa byantikvar Janne Wilberg.    

FORNØYD BYANTIKVAR: Byantikvar Janne Wilberg ble tatt i mot utenfor Skur 38 av havnedirektør Ingvar M. Mathisen og eiendomsdirektør Espen Dag Rydland. 
INVOLVERTE I RENOVERINGEN AV SKUR 38: Byantikvar Janne Wilberg, historiker Eirik Ødemark (kåserte ifbm åpningen), Tommy Simenstad (Varden Entreprenør), Siri Breivik (prosjektleder), Silje Molid (assisterende prosjektleder), havnedirektør Ingvar M. Mathisen, byråd Victoria Marie Evensen, Michael Lommertz (Zero Emission Studio), Joachim Andersen (Hille Melbye Arkitekter) og Elisabeth Trømborg (IARK)

 

FESTNINGSFORVALTER: Hanne Kristin Berg, festningsforvalter på Akershus festning ønskes velkommen. Foto: Oslo Havn

 

SKAPTE STEMNING: Simple Jonnys Easy Jazzband skapte stemning da nye Skur 38 åpnet fredag. 

 

Fakta om skur 38 og rehabiliteringen:

Bygget i 1915 og er blant Norges første armerte betongbygg. Er verneverdig og står på Byantikvarens gule liste. Kontorer for Oslo Havn fra 1987.  Totalt er ca. 4000 m2 rehabilitert fordelt på fire etasjer og med nær 160 arbeidsplasser.  Totalrehabiliteringen ble gjennomført i årene 2021 – 2022.

Byggherre: Oslo Havn KF

Prosjektledelsen for byggherren: Advansia AS. 

Hovedentrepenør: Varden Entrepenør AS

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (prosjektering) og Hille Melbye Arkitekter (gjennomføring).  

Interiørarkitekter: IARK AS

Landskapsaritekt: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarktekter

Huser Oslo Havn, datterselskapet Hav Eiendom, konsulentselskapet Bekk og lager- og logistikkbedriften Wanda Space.