Oslo Havn logo Oslo Kommune
Europeisk havnekonferanse i Oslo

Europeisk havnekonferanse i Oslo

EUs grønne vekststrategi, «Green Deal» og bærekraft er på agendaen når Oslo 28. mai er vert for den årlige konferansen til den europeiske havneorganisasjonen, ESPO. Konferansen er både digital og åpen for deltakelse i henhold til smittevernsreglene.

PUBLISERT: 09.04.21

Den europeiske havnekonferansen er en viktig arena for dialog og kunnskapsdeling for å finne fremtidens utslippsfrie løsninger.

ESPO konferansen 2021 arrangeres i år grunnet pandemien som en «regatta», og starter i Valencia 25. mai, seiler videre til Ghent 26. mai og til Oslo 28. mai.

-Vi er stolte av å kunne ønske havne-Europa velkommen til Oslo for å diskutere bærekraft og hvordan vi kan nå klimamålene. Norge er spydspiss i den maritime næring og innen miljøteknologi for klimavennlige løsninger. Oslo er blant verdens mest klimabevisste og miljøambisiøse havnebyer og skal kutte store deler av sine utslipp innen 2030. Vi har stor tro på kunnskapsdeling og samarbeid for å nå målet om å bli utslippsfri, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Kunnskapsdeling og samarbeid

I Oslo vil vi høste kunnskap og erfaringer fra norske og internasjonale aktører og diskutere hvordan havner kan bli sentrale aktører i fremtidige nullutslipps logistikk-kjeder og hvordan gjøre sjøtransporten grønnere. Oslo er på vei til å bli en nullutslippshavn og vi ønsker å bidra til at andre havner kan lære av oss og vi av dem. ESPO vil presentere sin nye grønne havneguide for en grønn fremtid i Oslo.

Se programmet og meld deg på konferansen

Europeiske havner i omstilling

ESPO konferansen har fått navnet «Europeiske havner i endring». Etter et krevende år i Europa er det er på tide å forberede seg i fremtiden. «Green Deal» er Europas flaggskipsprosjekt for å bli verdens første netto-nullutslippsområde innen 2050.

Som sentrum for forskjellige strategier, kan Europas havner være partnere i å bygge et sterkere og bedre Europa. De kan utvikle seg til å bli motorer for vekst og grønn omstilling, samtidig som de engasjerer seg i digitaliseringsprosessen.  Hva har havner å tilby? Hvilke verktøy og politiske ingredienser er nødvendig for å styrke denne utviklingen? Hvordan engasjere alle partnere i havneøkosystemet?