Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn søker utleiesjef

Oslo Havn søker utleiesjef

Norges største havn søker engasjert utleiesjef til å utvikle og markedsføre havnas omfattende eiendomsportefølje.

PUBLISERT: 03.08.21

Skur 38 illustrasjon

Oslo Havns hovedkontor på Vippetangen moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger, og er et Future Built prosjekt. Illustrasjon: Spir Arkitekter

Oslo Havns har eiendommer fra Filipstad i vest til Ormsund i syd. Våre leietakere består primært av større og mindre virksomheter knyttet til havnevirksomheten, men vi leier også ut bygg og arealer til kontor, lager, servering, parkering og kultur. 

Stillingen er i Oslo Havn KFs kommersielle avdeling som består av 17 medarbeidere og ledes av kommersiell direktør.

Avdelingen har tre hovedansvarsområder;

 • Sikkerhet og beredskap
 • Trafikkstyring, havneoppsyn og forvaltning av Oslo kommunes sjøområde
 • Marked og forretningsutvikling, salg og utleie av eiendom

Vi ønsker å styrke kapasitet og kompetanse innenfor utleie av bygg og arealer, og søker etter en person som kan utvikle og profesjonalisere dette forretningsområdet. Rollen som Utleiesjef er nyopprettet, vil rapportere til kommersiell direktør, og ha faglig og operativt ansvar for all utleie i Oslo Havn KF.

Arbeidsoppgaver

 • Markedsføring og utvikling av det enkelte utleieobjekt i samarbeid med beslutningstakere internt og eksternt
 • Ansvar for dialog og møter med kunder i Oslo Havns utleieportefølje, samt ha innsikt i kundens behov
 • Inngå, følge opp og reforhandle leie- og tilleggskontrakter, herunder leieberegninger og rapportering knyttet til utleie
 • Identifisere muligheter for økte inntekter i eksisterende portefølje og gjennom utvikling og etablering av nye konsepter
 • Fagansvar for utvikling av avdelingens medarbeidere som arbeider med markedsføring, utleie og kvalitetssikring av fakturagrunnlag
 • Ansvar for videreutvikling av kontraktsmaler, rutiner og relevante KPI'er 
 • Ressursperson knyttet til kontraktsmessige og kundespesifikke forhold, samt bidra med kompetanse og erfaring inn i våre mange vedlikehold- og utviklingsprosjekter
 • Samarbeide med forvaltningsseksjonen om overordnet prioritering av vedlikeholdstiltak, og om ivaretagelse av ansvaret som eier overfor offentlige myndigheter på alle lov- og forskriftskrav
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innenfor fagområdene eiendom, juss, og/eller økonomi
 • Erfaring fra eiendomsbransjen, forhandlinger, gjerne forhandlingsledelse
 • Erfaring med kunderettet arbeid og høy grad av relasjonsbygging
 • Erfaring som fagansvarlig eller annen koordinerende/ledene rolle, med dokumenterbare resultater fra utvikling- og forbedringsarbeid
 • Solid kunnskap om forretnings- og eiendomsjuss
 • Solid økonomi- og forretningsforståelse, herunder kunnskap om verdivurdering og ulike utleiemodeller 
 • Solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, positiv og engasjert
 • Strukturert og målrettet
 • Kommersiell, kreativ og serviceinnstilt
 • Stor arbeidskapasitet og med evne til å lede og drive prosesser
 • Selvstendighet og ansvarlighet i din oppgaveutførelse

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Interessante utfordringer i en virksomhet i endring
 • Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjon-, låne- og forsikringsordninger samt et aktivt bedriftsidrettslag 

Vi holder til i hyggelige lokaler i Schweigaardsgate 16 i påvente av at vårt hovedkontor i Skur 38 på Vippetangen er ferdig rehabilitert våren 2022. 

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har 100 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. 

Søk stillingen innen 31. august 2021