Oslo Havn logo Oslo Kommune
Enovastøtte til forprosjekt for landstrøm

Enovastøtte til forprosjekt for landstrøm

Oslo Havn har fått støtte fra Enova til å gjennomføre forprosjekter for landstrømanlegg til containerskip i Sydhavna og cruiseskip i Byhavna.

PUBLISERT: 08.05.20

Yilport Oslos containerterminal er på god vei til å bli utslippsfri. Nå står skipene for tur. Foto: H.K.Riise

- Fremtidens nullutslippshavn krever forsyning av elektrisitet til besøkende skip, havnedrift og landtransport. For å kunne redusere utslippene med 85 % innen 2030, må nærmest alle skip benytte landstrøm i framtiden. Det er derfor viktig å finne mulige forretningsmodeller der det er forventet vekst. I denne omgang ble derfor container- og cruiseskip prioritert, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Viktige bidrag  

Enova har innvilget et tilskudd på inntil 500.000 kroner til delvis finansiering av forprosjektet «Landstrøm til cruise i Oslo by».  

Prosjektet «Lik landstrømløsning for containerskip i Oslofjorden» har fått nesten 400 000 kr i støtte.  

Enova gir nå 50 % støtte. Det betyr at Oslo Havn KF selv må bruke nesten en million på disse to forprosjektene.  

- På vegne av Oslo Havn takker jeg Enova for tilskuddene til forprosjektene for landstrøm i Sydhavna og Byhavna. Tilskuddene er et meget viktig bidrag i arbeidet for at Oslo Havn og Oslo kommune skal nå noen av verdens mest ambisøse klimamål, med kutt i havnen med 85% og byen med 95% innen 2030, sier en fornøyd havnedirektør Mathisen.

Utslippsfrie skip  

Oslo Havn forvalter sentrale deler av Oslos sjøside. Utviklingen av Fjordbyen har gjort det naturlig å se havna som to deler:  

Sydhavna sørger for effektiv og miljøvennlig tilgang på gods og varer til Oslo, landsdelen og til dels resten av landet. I Sydhavna finner du Norges største containerhavn og største importhavn for matvarer. Til havna kommer det blant annet bygningsmaterialer, drivstoff for regionen, biler, dyrefôr, salt, sement og flybensin (som går videre med tog til Gardermoen).  

Yilport Oslos containerterminal er på god vei til å bli utslippsfri. Nå står skipene for tur.

Byhavna er et viktig rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Her ligger en av Europas lengste havnepromenader, ni kilometer lang, som strekker seg fra Frognerkilen til Alnaelvas utløp.

På Vippetangen vil vi utrede muligheten for landstrømtilkobling for cruiseskip.  

Landstrøm til containerskip i Sydhavna

- Vi har allerede mye kunnskap om strømbehov, effektbehov og tilgjengeligheten i området. Forprosjektet vil derfor fokusere på konkret teknisk løsning i dialog med nåværende og potensielle kunder, sier miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson.

Målet er å etablere infrastruktur for strøm til havneopphold, og eventuelt lading, for containerskip i Sydhavna.

Oslo Havn har god dialog med andre havner i Oslofjorden og vi er enige om å finne en felles løsning for landstrøm.

- Vi ønsker å gjøre det enkelt for brukerne. Dette forprosjektet vil derfor inkludere løsninger som alle Oslofjordhavnene får glede av, sier Neilson.

Landstrøm til cruiseskip

I Byhavna er det allerede etablert landstrøm til utenriksfergene til Tyskland og Danmark, og Nesoddfergen lader batteriene ved Aker brygge.  

Forprosjektet skal vurdere mulige forretningsmodeller, kartlegge interessenter, vurdere flerbruksmuligheter og invitere næringsaktørene til å inkludere arealeffektive løsninger som også ivaretar estetikk og arkitektur tilpasset området.