Oslo Havn logo Oslo Kommune
Enova-støtte til landstrøm for cruise- og tankskip

Enova-støtte til landstrøm for cruise- og tankskip

Oslo Havn får 20 millioner i støtte fra Enova til å bygge landstrømanlegg for cruiseskip på Filipstadkaia.

PUBLISERT: 01.09.23

Byråd og havnedirektør

FORNØYD BYRÅD OG HAVNEDIREKTØR: Byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen, og havnedirektør Ingvar M. Mathisen er fornøyd med støtten til landstrømanlegg i Oslo Havn. Bildet er fra Rådhusbryggene i Oslo. Foto: HK Riise/Oslo Havn.

Oslo Havn får også 10 millioner til å bygge et landstrømanlegg til tank/kjemikalie- og CO2-skip på Tankskiputstikkeren på Sjursøya. 

Grønn omstilling 

MSC Virtuosa ved FIlipstadkaia 010622
FILIPSTADKAIA: Oslo Havn får 20 millioner i støtte fra Enova til å bygge landstrømanlegg for cruiseskip på Filipstadkaia. Landstrømanlegget på Filipstad skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen. Foto: HK Riise/Oslo Havn.  

Sammen med Revierkaia er Filipstadkaia en av to cruisehavner i Oslo, etter at Akershuskaia og Vippetangen ble stengt for cruisetrafikk i sommer. Dagens gode nyheter betyr at Oslo i 2025 kan tilby landstrøm på begge cruisekaiene. Det er fem år før EU- kravet trer i kraft i 2030. 

- Oslos høye miljøambisjoner gjelder også havna. Jeg er glad for at det nå gis statlig støtte til etablering av landstrøm til tankskip og ytterligere et landstrømanlegg for cruise. Det betyr lavere utslipp fra skip som ligger til kai. Første halvår neste år blir det etablert landstrøm for cruise på Revierkaia som vil være Oslos cruisehavn fremover. Filipstad blir benyttet som cruisehavn inntil området byutvikles og det er viktig at cruiseskipene er koblet opp mot strøm ved landligge også her i denne perioden. Cruisegjester gir inntekter til handelsstanden og øker besøkstallene på museene, men cruiseskip som ønsker å ankomme Oslo må ta grønn omstilling på alvor, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for næring og eierskap.  

Oslo Havn er allerede i gang med bygging av landstrøm til cruiseskip på Revierkaia på Vippetangen. Fra og med 2024 vil cruiseskip som kan bruke landstrøm bli prioritert på denne hovedcruisekaia i Oslo.  

Tydelig signal  

Oslo Havn er en av Norges største cruisehavner målt i antall passasjerer. I 2022 besøkte 266 020 passasjerer hovedstaden fordelt på 166 cruiseskip. 

- Oslo Havn er svært glad for støtten fra Enova. Nå blir det mulig å tilby landstrøm til alle cruiseskip som ankommer Oslo. Næringsbyråden, Oslo Havns eier, bestilte i tildelingsbrevet for 2023 at Oslo Havn skulle vurdere å etablere et flyttbart landstrømanlegg på Filipstad. Støtten fra Enova gjør det nå mulig å bygge et slikt landstrømanlegg. Det forutsetter at havnestyret vedtar en investeringsbeslutning, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

Landstrømanlegget på Filipstad skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.  

- Når Oslo Havn bygger landstrømanlegg, forventer vi at cruiserederiene tar det i bruk. Cruiserederiene booker gjerne to-tre år fram i tid. Det betyr at vi i dag kan gi et tydelig signal til alle cruiserederier om at det i nær fremtid blir obligatorisk for cruiseskipene som anløper Oslo å bruke landstrøm. Allerede nå kan rederiene planlegge for at skipene som seiler til Oslo er bygd for å bruke landstrøm, sier Mathisen.     

Landstrøm til Tanskiputstikkeren 

- Sjøtrafikk er i utgangspunktet en miljøvennlig transportmåte, men også her skal vi kutte mer utslipp. Byrådet har en egen Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn og vi jobber planmessig med å kutte utslipp og å få stadig flere skipssegmenter på landstrøm i Oslo havn, sier næringsbyråd Hansen.  

Flyfoto Sjursøya, mai 2020.
TANKSKIPUTSTIKKEREN: Til venstre i bildet ligger Tankskiputstikkeren på Sjursøya. Her skal det bygges landstrømanlegg til tank/kjemikalie- og CO2-skip. Foto: Søhus/HAV Eiendom. 

Landstrømanlegget som bygges til tank/kjemikalie- og CO2-skip på Sjursøya skal levere både høyspent og lavspent effekt, avhengig av hvilken fartøytype som anløper. 

- Over Oslo Havns kaier håndteres ca. 40 prosent av hele landets drivstofforbruk, samt all flydrivstoff til Oslo Lufthavn. Det store trafikkvolumet nødvendiggjør en overgang til landstrøm, sier havnedirektør Mathisen.  

Når anlegget står klart i 2025 har alle de store skipstypene som anløper Oslo havn tilgang på landstrøm.      

Presse | Enova

Crown Seaways ved landstrømanlegget på Vippetangen.
MILEPÆL: i 2025 vil alle de store skipstypene som anløper Oslo havn ha tilgang på landstrøm. Bildet viser Crown Seaways (DFDS) ved landstrømanlegget på Vippetangen. Foto: HK Riise/Oslo Havn. 

 

Oversikt over ferdigstilte og planlagte land- og ladestrømanlegg i Oslo havn til skip og tungtransport lastebiler:   

 

1.HJORTNES - COLOR LINE: Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferger Color Fantasy og Color Magic, etablert i 2011. Effekt 3 MW.   

2.FILIPSTADKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Filipstad. Oslo Havn fikk 20 millioner i støtte av Enova i august 2023 til å bygge anlegget. Klart til cruisesesongen 2025. Anlegget skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.   

3. FILIPSTAD – TUNGTRANSPORT: De første offentlig tilgjengelige lynladere forbeholdt elektriske laste- og varebiler. Ett ladepunkt ved Posten-terminalen og ett ved DHL-terminalen. Etablert 2022. Effekt: 184 kW. Drives av Kople. Filipstadveien, 0250 Oslo.  

4. TINGVALLAKAIA - NESODDENBÅTENE: Ladestasjon for Nesoddenbåtene til Norled. Etablert 2020. Effekt: 4MW.     

5. RÅDHUSBRYGGE 4 - ØYBÅTENE: Ladestasjon for øybåtene. Driftes av Boreal. Etablert i 2021.    

6. REVIERKAIA - CRUISESKIP: Landstrømanlegg til cruiseskip på Revierkaia. Landstrømanlegget skal levere 11 kV i både 50/60 hertz opptil 16 MW når det står klart til cruisesesongen 2024.  

7. UTSTIKKER 2 OG REVIERKAIA, VIPPETANGEN - DFDS: Landstrømanlegg til DFDS sine utenlandsferger Pearl Seaways og Crown Seaways på Vippetangen ble tatt i bruk i 2019. Color Lines ferger kan koble seg til ved behov, slik de gjorde ifbm koronakrisen da skipene lå i opplag. Samlet kapasitet på 7,5 MW, 11 kV og 50 Hz.        

8. GRØNLIA - TUNGTRANSPORT: Norges største offentlige ladestasjon for tungtransport ligger på Grønlia i Oslo havn. Åpnet i juni 2023. Seks tilkoblingspunkter på 300 KW. Grønlikaia, 0193 Oslo.   

9. NORDRE SJURSØYKAI - SEMENTSKIP: Landstrømanlegg til sementbåtene til Heidelberg Cement. Samlet kapasitet på 1,8 MW. Etablert 2022.       

10. SØNDRE SJURSØYKAI - CONTAINERSKIP: Landstrømanlegg for containerskip hos Yilport Oslo er klart i løpet av 2024. Anlegget vil ha tre uttak med mulighet for 50 og 60 Hz. Maksimal kapasitet vil være på 1600 kVA (1,6 MW). Yilport Oslo er Norges største containerterminal. Landstrømanlegg til containerskipene står klart i 2024. Basert på anløpsstatistikken for 2020 har anlegget potensiale til å kutte utslipp på 2,371 tonn CO2 og 33 tonn NOX per år.            

11. TANKSKIPUTSTIKKEREN – TANK/KJEMIKALIE-SKIP OG KARBONSKIP: I august 2023 fikk Oslo Havn tildelt kr. fra Enova for å bygge landstrømanlegg til tankskip og CO2-skipene til Northern Lights (skal brukes ifbm utskiping av karbon). Når anlegget står klart i 2025 har alle de store skipstypene som anløper Oslo havn fast tilgang på landstrøm.