Oslo Havn logo Oslo Kommune
En attraktiv fergeterminal på Vippetangen kan være mulig

En attraktiv fergeterminal på Vippetangen kan være mulig

En samlet fergeterminal på Vippetangen er et kinderegg, mener leder i Havnestyret, Marthe Scharning Lund. Den kan bidra til økt byliv i Oslo. Passasjerer kan loses rett inn til sentrum og de får gåavstand til Oslo S, Operaen og Munchmuseet.

PUBLISERT: 04.03.22

Illustrasjoner av ny samlet fergeterminal Vippetangen

Attraktivt byrom: Slik kan en mulig felles fergeterminal utvikles på Vippetangen. Her vises et mulighetsrom. Havnestyret har vedtatt at Oslo Havn skal gå inn for en felles fergeterminal på Vippetangen. Nå er utredningen på Vippetangen under arbeid. Illustrasjonene er tegnet av Alt.arkitektur AS for Oslo Havn KF.

Nye illustrasjoner viser et mulighetsrom for en ny fergeterminal. Det kan bli park, byliv og ferger langs havnepromenaden. Folk kan gå på havnepromenaden langs terminalen og opp på taket, der de kan nyte utsikten og benytte de grønne plenene til rekreasjon. Deler av parkeringsplassen vil ligge i dagen, men det kan bli mulig å legge store parkeringsarealet under bakken. På Tenaljeplassen ved siden av terminalen kan det bygges en park med plass til aktiviteter, grøntområder og kafeer.  

-          Her har vi muligheten til å utvikle en moderne, byintegrert fergeterminal i samspill med annen byutvikling på Vippetangen. Nå blir det spennende å se hvordan byens politikere konkluderer, sier havnestyrelederen  

Økt byliv

Fergeterminalen på Vippetangen kan henge sammen med havnepromenaden, som vil strekke seg helt fra Hjortnes på Filipstad til den nye bydelen Grønlia. Turister får nærhet til mange attraksjoner langs havnepromenaden, som restauranter, Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Rekreasjon på vannflaten blir mulig i Bjørvika og på Filipstad.   Terminalen skal utvikles med respekt for Akershus festning, som er det naturlige midtpunktet langs havnepromenaden.  

-          Turister får gåavstand til festningen. Det er positivt når vi vet at en rekke sentrale aktører i byen nettopp har levert rapporten «Økt byliv på Akershus festning». Her foreslås mange tiltak som vil åpne opp for mer aktivitet og arrangementer på og rundt festningen, sier Marthe Scharning Lund.  

Oslo Havn har utarbeidet illustrasjoner av hvordan en samlet fergeterminal kan se ut på Vippetangen.
 Park: Det kan bli park og økt byliv med felles fergeterminal på Vippetangen. Illustrasjonene er tegnet av Alt.arkitektur AS for Oslo Havn KF.    

Attraktive steder på Vippetangen

Havnestyrelederen viser til at Oslo Havn utvikler flere attraksjoner som bidrar til å gjøre Vippetangen mer attraktiv for folk.  Byutviklingen er allerede er i gang på Vippetangen. Ved Skur 38 har Oslo Havn bygget en park med lekeapparat, sittegrupper og grøntområde. Skur 38 rehabiliteres og vil se ut nesten som når Den norske amerikalinjen hadde terminal her. Nær Fiskehallen og Vippa ligger en stor silo som kan bli en fremtidig publikumsattraksjon.  

-      En ny fergeterminal og byutvikling på Vippetangen kan smelte sammen og bli to sider av samme sak, og kan muliggjøres med inntekter fra å byutvikle dagens terminal på Hjortnes, mener Marthe Scharning Lund.    

Oslo Havn har utarbeidet illustrasjoner av hvordan en samlet fergeterminal kan se ut på Vippetangen.
Siloen: En publikumsattraksjon i siloen på Vippetangen kan bli mulig med felles fergeterminal. På Tenaljeplassen kan det bli park og aktiviteter. Illustrasjonene er tegnet av Alt.arkitektur AS for Oslo Havn KF.

Kongshavn er uegnet

I motsetning til Plan- og bygningsetaten mener et enstemmig havnestyre at Kongshavn er uegnet som felles fergeterminal.   -          Når Oslo Havn skal flytte godshåndteringen fra Filipstad, Vippetangen og Grønlia, som skal byutvikles, trenger vi Kongshavn til å ta imot gods til en by i vekst. Skulle fergene i tillegg bli lagt hit, vil vi miste 800 meter med kai. Det har vi ikke råd til, sier Scharning Lund   Hun er tydelig på at Havnestyret mener at felles fergeterminal på Kongshavn ikke er et alternativ. Utredningen viser at Kongshavn til bruk for utenriksferger scorer dårligst på klima, miljø og naturmangfold på grunn av skipenes størrelse og hyppige anløp.   

-          Befolkningen i Oslo-region forventes å vokse. Derfor blir det mer behov for varer sjøveien. Sjøtransporten er mer klima- og miljøvennlig enn veitransport. Det gjelder selv om trailere kan bli elektriske i fremtiden. Svevestøv og økt trafikk blir fortsatt et miljøproblem. Ett containerskip som kommer til Oslo tilsvarer ti kilometer kø med lastebiler. Jeg frykter en økning i tungtransporten i Oslo hvis Kongshavn ikke kan brukes til godshåndtering, sier havnestyrelederen.  

Prosessrisiko

I høringsrunden får havnestyret støtte i synet på at en felles fergeterminal på Kongshavn reduserer muligheten for klima- og miljøvennlig sjøtransport. Synet støttes av blant annet Kystverket, Statens vegvesen, Klimaetaten og Bymiljøetaten.     Kystverket fremhever at en fergeterminal på Kongshavn vil komme i konflikt med annen havnevirksomhet og være i strid med statlige mål om å overføre gods fra vei til sjø. De statlige myndighetene varsler mulige innsigelser til framtidige planer som involverer Kongshavn. De varsler også behov for endringer i sjøtrafikkforskriften. Dette innebærer en betydelig prosessrisiko. Resultatet kan bli at Oslo ikke får en samlet fergeterminal i overskuelig fremtid.    

Fergeterminalutredningen ble første mars sendt til Byråd for byutvikling og Byråd for næring og eierskap. Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn har jobbet sammen om utredningen. Nå skal byrådet behandle saken før den sendes til endelig avgjørelse i Oslo bystyre.