Oslo Havn logo Oslo Kommune
Ekeberghallene rehabiliteres

Ekeberghallene rehabiliteres

Oslo Havn søker leietakere til bynære fjellhaller i Sydhavna.

PUBLISERT: 11.03.24

Ekeberghallene februar 2024

REHABILITERING OG OMBRUK: Ekeberghallene rehabiliteres til moderne standard.  32.000 kvadratmeter (brutto) lagerplass legges snart ut på leiemarkedet. - Vi skal resirkulere minimum 95% prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

De sagnomsuste Ekeberghallene rehabiliteres til moderne standard.  

Se prospekt for Ekeberghallene

32.000 kvadratmeter (brutto) lagerplass – fordelt på 48 fjellhaller over to etasjer - legges snart ut på leiemarkedet. Nye leietakere kan flytte inn sommeren 2025. 

- Det finnes ikke noe tilsvarende som Ekeberghallene i Oslo, som jeg kjenner til. Den sentrumsnære beliggenheten, med umiddelbar forbindelse til Sydhavna og E18 er unik, sier Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn. 

Rehabiliteringen pågår fram til sommeren 2025. Da har fjellhallene fått nytt VVS-, brann- og elanlegg. I tillegg er betong rehabilitert og adgangskontroll og fjellsikring forbedret.   

- Vi kan snart tilby tørre og nyrenoverte lagerhaller med stor kapasitet og høyt sikkerhetsnivå. Vi ønsker å leie ut til offentlige eller private aktører med stort, langsiktig lagerbehov, sier Kristiansen. 

BETONG REHABILITERES: På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. 
48 FJELLHALLER: 48 fjellhaller over to etasjer - legges snart ut på leiemarkedet. Nye leietakere kan flytte inn sommeren 2025.  
Illustrasjonen viser hvordan Ekeberghallene vil se ut etter rehabiliteringen.
De sagnomsuste Ekeberghallene rehabiliteres til moderne standard. Illustrasjon: Oslo Works.

Troll og overnaturlige vesener 

“I gamle dager trodde man at troll og overnaturlige vesener holdt til i fjellet her under Ekebergåsen, men det har ikke hindret våre dagers ingeniører og anleggsarbeidere i å sprenge seg inn å se.” 

Slik åpner en reportasje i Filmavisen fra 1957.  

https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1957/FMAA57005257/avspiller 

“Vel, de hadde nok en annen oppgave også, å skaffe næringsdrivende i byen hardt tiltrengt lagerplass,” heter det videre i innslaget.   

Ifølge eventyrsamler Peter Christen Asbjørnsens sagnmateriale flyttet Ekebergkongen til broren sin på Kongsberg allerede i 1814 på grunn av støy.  

Det som eventuelt var igjen av troll og overnaturlige vesener i Ekebergåsen forsvant trolig i løpet av byggeperioden for Ekeberghallene, da enorme mengder gneis og granitt ble sprengt løs fra fjellet. 

Planene for lagerhaller ble for første gang lagt fram på et møte i Oslo Håndverks- og Industriforening 28. oktober 1947.  I et notat fra entreprenøren H. Eeg-Henriksen AS fra 1956 står det: 

“Ideen gikk i korthet ut på å sprenge seg inn i fjellet under jernbanen og under Mosseveien cirka 400 meter sønnenfor Sjursøen. Ekebergfjellet gikk her rett ned i sjøen og hindret en naturlig utvidelse av Oslo havneområde mot syd til Bekkelaget. Inne i fjellet ville man så bygge haller for lagring av varer, og de masser som ble sprengt ut, skulle styrtes i sjøen og danne nye kaiområder. Ideen ble meget godt mottatt i Oslo Kommune, og rådmann Y. Kjelstrup var behjelpelig med å få ordnet de nødvendige avtaler.”  

Etter at en seksti år gammel avtale utløp i 2015 overtok Oslo Havn (tidligere Havnevesenet) fjellhallene fra AS Ekeberganlegget.  

Sikker og bærekraftig 

På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Det gjøres i en såkalt samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør.  

Denne gangen er det ingenting som skal sprenges. Det gamle ventilasjonsanlegget rives lekende lett med en elektrisk robot.  

- Absolutt alt av rør, elektro og ventilasjon rives. Vi skal inn med et nytt teknisk anlegg og er i gang med betongrehabilitering, for det er en del korrosjon etter alle disse årene. Vi skal bore nye fjellbolter for å få enda bedre sikring av fjellet enn tidligere, sier Joakim Linnestad, prosjektleder for Varden Entreprenør.  

Et stort avfuktningsanlegg skal sørge for at hallene blir tørre.   

- Det er litt neddrypp fra fjellet over og litt salter fra E18 har trengt igjennom betongen og til dels armeringen. Derfor tekker vi over hallene. De skal bli helt tørre med stabil temperatur, sier Linnestad.   

Resirkulering har høy prioritet. Prosjektet har en avtale med Franzefoss, som henter de gamle materialene og rapporterer på prosjektets evne til å resirkulere.  

- Vi skal resirkulere minimum 95% prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes. Sammen med Varden Entreprenør følger vi opp at underleverandørene kildesorterer, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn. 

Prosjektet har gjennomført en ombrukskartlegging. 

- Noen av de originale portene har vi valgt å beholde.  Materialer vi ikke har behov for gis bort på ombruksplattformen Loopfront, sier Tofighi. 

SAMSPILLSENTREPRISE: Joakim Linnestad er prosjektleder for Varden Entreprenør. Rehabiliteringen gjennomføres som en samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør.   
ELEKTRISK ROBOT: Det gamle ventilasjonsanlegget rives lekende lett med en elektrisk robot.  

Sikkerhet

Lagerhallene befinner seg innenfor havnas områdesikring. Anlegget har en vesentlig høyere sikkerhetsfaktor sammenliknet med de fleste andre typer lagerfasiliteter. Adkomst til hallene er kameraovervåket døgnet rundt. Fysiske barrierer vil bli etablert i forbindelse med omlegging av Kongshavnveien (havneveien) i nær framtid. 

Potensielle leietakere 

Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn, ønsker nå å komme i kontakt med potensielle leietakere.  

- Vi kan tilby trygge lagerarealer for verdifull last med svært god beliggenhet. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du er interessert, sier Kristiansen.  

mads.kristiansen@oslohavn.no/45247980 

Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn.
GOD BELIGGENHET: - Det finnes ikke noe tilsvarende som Ekeberghallene i Oslo, som jeg kjenner til. Den sentrumsnære beliggenheten, med umiddelbar forbindelse til Sydhavna og E18 er unik, sier Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn. 

Flyfoto Sjursøya, mai 2020. Bildet viser Ormsundkaia, Søndre Bekkelagskai, Kneppeskjærutstikkeren og oljeterminalen.
BYNÆRE FJELLHALLER: Oslo Havn søker leietakere til bynære fjellhaller i Sydhavna. Foto: Søhus/Hav Eiendom

Fakta om fjellhallene

 • Det er ulik størrelse på hallene.
 • Hallene i plan 1 har søyler, mens plan 2 er søylefrie.
 • Det er totalt 48 haller fordelt på 2 plan.
 • Brutto areal varierer fra 534-559.  
 • Mulighet for å etablere ladepunkt for truck. 
 • Relativ fuktighet 45-60% i hele anlegget. Normalt 55%. 
 • Dobbel barriere inn til hver hallinnkjøring inn til anlegget (FG godkjent låsesystem), samt inn til selve hallen. 
 • Nytt sprinkleranlegg, el., VVS og brannvern 
 • Porten inn til alle haller er 5m bred og 3m i høyde 
 • Takhøyde: 3,37m (plan 1) Bemerkelse: ikke lagringshøyde Takhøyde plan 2: 2,4-4,3 (buet tak) Bemerkelse: ikke lagringshøyde 
 • Egen seriemåler i hver hall. 

Byggeprosjektet:

 • Start fase 2 (gjennomføring): 02.01.2024-30.06.2025 
 • Samspillsentreprise NS8407 
 • Entreprenør: Varden Entreprenør AS 
 • Byggherre: Oslo Havn KF 
 • Målpris: 175 MNOK 
 • Nytt brannkonsept. 
 • Alt av infrastruktur blir nytt. 
 • Høyde på innkjøring inn til anlegget: 2,9m. 
 • Vil ligge innenfor fremtidig perimetersikring i Sydhavna. 
 • Byggeår: 1954. 
 • Avstand til kaikant: 100m, avstand buss: 10 minutters gange, avstand til tog: 10 minutter kjøring til Oslo S. Umiddelbar nærhet til E18 og E6. 
 • 40 minutter å kjøre til Gardermoen. 
 • Avgiftsparkering utenfor anlegget.