Oslo Havn logo Oslo Kommune
Danskebåten og Kielfergen kan få felles havn

Danskebåten og Kielfergen kan få felles havn

To nye utredninger viser at samlokalisering og Kielfergen og Danskebåten på Vippetangen, er samfunnsøkonomisk lønnsomt – og gir best klimaregnskap for Oslo.

PUBLISERT: 20.10.23

Espen Dag Rydland

Fjordbyen vinner på en en felles terminal på Vippetangen, sier Espen Dag Rydland, eiendomsdirektør i Oslo Havn. Foto: H. K Riise

Dette kommer frem i to ferske rapporter fra Samfunnsøkonomisk analyse og Asplan Viak. Utredningene er bestilt av Hav Eiendom as for Oslo Havn.

-  Fjordbyen vinner på at fergene samles på Vippetangen, sier plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland.  

Neste skritt for «Fjordbyen» i Oslo er å samle både Color Line og DFDS på Vippetangen i Oslo. Dermed vil reisende til eller fra Danmark og Tyskland, ha gangavstand til alle attraksjonene i Bjørvika, Kvadraturen og Oslo sentrum. Den korte avstanden til Oslo S, knytter utenlandsfergene til resten av landet. En samlokalisering på Vippetangen innebærer at Color Line flyttes fra Hjortnes, som dermed frigjør det store Filipstad-området vest for Aker Brygge til bolig- og byutvikling.  

Kommer best ut

Et annet alternativ for samlokalisering av utenlandsfergene, har vært Kongshavn sørøst i Oslo. Dette alternativet kommer dårligere ut i de to rapportene. Beslutningen om plassering av ny fergeterminal, vil til slutt bli avgjort av bystyret i Oslo.

-   Det estimeres opp mot 19 ganger høyere utslipp dersom Kongshavn blir lokasjon for ny fergeterminal, sier Heidi Neilson, seksjonsleder for Plan- og miljø i Oslo Havn.  

Ved en samlokalisering på Vippetangen unngås negativ påvirkning av naturmangfoldet. Det er relativt små grep som må gjøres for å få plass til Color Line sammen med DFDS som allerede bruker denne havna. Økt biltrafikk fra to ferger, vil bli løst med flere grep for å forhindre kødannelser, viser nye utredninger.  

1400 boliger

Samles utenriksfergene på Vippetangen, vil det gi mulighet for å fristille hele Filipstad-området til grønn, fremtidsrettet byutvikling, med inntil 1400 sentrumsnære boliger. Den samfunnsøkonomiske verdien av et slikt boligområde estimeres til cirka 6 milliarder kroner.  

Kontakt:

Espen Dag Rydland, plan- og utbyggingsdirektør Oslo Havn KF mob 908 28 271