Oslo Havn logo Oslo Kommune
Bidra til utviklingen av Grønlikaia

Bidra til utviklingen av Grønlikaia

Ønsker du å bidra til utviklingen av Fjordbyen og Grønlikaia?

PUBLISERT: 18.08.20

For Grønlikaia er mulighetene mange. Nå har Oslofolk muligheten til å bidra med deres forslag. Bildet er fra 2018. Foto: Oslo Havn.

På forsommeren annonserte Oslo Havns datterselskap Hav Eiendom nettsiden gronlikaia.no.

Målet med nettsiden er å samle inn publikums forslag til hvordan det siste utviklingsområdet i Bjørvika bør utformes.

Hav Eiendom ønsker, sammen med Rodeo arkitekter, å invitere til bred medvirkning.

Via nettsiden kan du sende inn ditt forslag til hva man kan gjøre langs 1 kilometer ny Havnepromenade og hva som kan skje på det 20 mål store friarealet som blir avslutningen på Havnepromenaden i sør.    

I den gamle planen for Grønlikaia er Havnepromenaden tegnet inn på baksiden av byggene. Det vil begrense tilgangen til vannet og utsikten til fjordlandskapet.

I en ny plan foreslår Hav Eiendom å dra Havnepromenaden helt fram til vannkanten.

På friområdet ytterst på Grønlikaia går solen sist ned over Fjordbyen. For dette unike området er mulighetene mange. Her kan det skapes noe spennende som Fjordbyen mangler i dag.

Derfor har Hav Eiendom og Rodeo arkitekter invitert Oslofolk til å komme med forslag.

Vi benytter anledningen til å minne om denne unike muligheten til å delta i utviklingen av Fjordbyen Oslo.

Hva savner du i Fjordbyen? Hva er din visjon?

På www.gronlikaia.no kan du lese mer om området og bidra med ditt forslag.