Oslo Havn logo Oslo Kommune
Beredskapshavn vil gjøre byen tryggere

Beredskapshavn vil gjøre byen tryggere

Oslo må styrke beredskapen og trenger en ny felles havn for nødetatene.

PUBLISERT: 10.10.2023

Illustrasjon mulig beredskapshavn Kongshavn

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture.

- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles
på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil
styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo,
Ann Kristin Brunborg.

- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg. Foto: Tarjei Strand Arntsen/BER


Nødetatene samler kreftene

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo
(BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett
på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på
Kongshavn Nord.

 Illustrasjon som viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, Bymiljøetaten og Statsforvalter sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture.

Arbeidet startet i 2022 og har vært ledet av Oslo Havn. Det er et ønske at
beredskapsetatene samles i en ny kraftfull beredskapshavn. I dag er de spredt
på Akershusstranda, Vippetangen og Sjursøya.

Nødetatene er samstemte i at Oslo blir tryggere, hvis det etableres en felles
beredskapshavn.


- Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, og
en samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier
leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt.

leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt.
Positive effekter: En samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier
leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt. Foto: Politiet. 


Brannbåter på Vippetangen


Brann- og redningsetaten (BRE) presiserer viktigheten av rask utrykning og
nærhet til den nye sentrum brannstasjon for sine båter. Brannbåtene vil
fortsatt ligge på Vippetangen eller Langkaia.


- Vi er opptatt av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske
hendelser, og må opprettholde nærhet mellom brannstasjon og
brannbåter slik vi har i dag. Vi ser positivt på muligheten til å samle
materiell og utstyr til oljevernberedskap på Kongshavn, fordi kravene til
utrykningstid ikke vil være like høye for denne tjenesten, sier brannsjef
Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.

brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.
Brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.  Foto: OBRE. 

Lavt klimaavtrykk

Planene for ny beredskapshavn er tegnet av Nordic Office of Architecture. De
viser at det er mulig å etablere en beredskapshavn med nødvendige fasiliteter
og kaiplasser på Kongshavn Nord.

- Ved å etablere flytende kaianlegg for beredskapshavna, unngår vi
mudring og utfyllinger i sjøen på Kongshavn Nord. Det er en snill måte å
utvikle området på og bra for miljøet, sier Ingvar M. Mathisen,
Havnedirektør i Oslo Havn.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen 2023. Bildet by grygga ved Salt med Operaen og Langkaia i bakgrunnen.
Oslo Havn kan samle sin administrasjon og operative tjenester på
Kongshavn Nord. Da får vi tettere daglig kontakt med de andre
sjøtjenestene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Bildet er tatt på Langkaia ifbm Oslo havnelangs 2023. Foto: Oslo Havn. 

Politiets sjøtjeneste og Beredskapstroppen vil få faste plasser til sine båter i det
flytende kaianlegget. Det blir også plass til Bymiljøetaten og Oslo Havns båter. I
en nødsituasjon vil disse kunne stilles til disposisjon for nødetatene. Slik styrkes
beredskapen ytterligere.

Statsforvalteren, Vann- og avløpsetaten, Tolletaten og taubåtberedskap er
tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.


På land er det tegnet inn verksteder, ramper, skipshall, lager, garasjer,
garderober og et kontorbygg på seks-syv etasjer.


Flere friarealer på Hovedøya


Bymiljøetaten har i dag to arbeidsstasjoner på Hovedøya, hvor de oppbevarer
utstyr til drift og vedlikehold av øyene i Oslofjorden.

Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i BYM.
Prosjektet er svært spennende, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.


- Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på
Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens
befolkning, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.


En felles beredskapshavn på Kongshavn vil frigjøre attraktive arealer og
bygninger i Byhavna. Det gir mer plass til byliv for Oslosinnbyggere.


- Oslo Havn kan samle sin administrasjon og operative tjenester på
Kongshavn Nord. Da får vi tettere daglig kontakt med de andre
sjøtjenestene, sier Mathisen.


Ideell plassering


- Slik vi vurderer det, er det ingen andre steder i Byhavna eller Sydhavna
som er bedre egnet til beredskapshavn. Kongshavn Nord er ideell med
tanke på utrykning til hendelser i Fjordbyen, øyene i Oslofjorden og den
kommersielle havna, sier Mathisen i Oslo Havn.

Kontaktinfo for media:

Oslo Havn:

- Plan - og utbyggingsdirektør Espen Dag Rydland (908 28 271)
- Kommunikasjonsrådgiver Hans Kristian Riise (413 33 710)


Politiet

- Kommunikasjonsrådgiver Siv Alsèn (906 93 616)


BYM

- Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven (911 78 929)

OBRE:

- Brannsjef John Myroldhaug (982 25 900)
- Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen (982 25 824)


Beredskapsetaten
- Etatsdirektør Ann Kristin Brunborg (957 76 990)