Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havneparker i finalen for arkitekturpris

Havneparker i finalen for arkitekturpris

De populære aktivitesparkene Bekkelagsparken og Trettenparken nådde ikke helt til topps i finalen til Landskapsarkitekturprisen 2021.

PUBLISERT: 16.09.21

Populær aktivitetspark og badeplass. Bekkelagsbadet er en av Oslos nye badeperler og inviterer til aktivitet med ballspill og parkouranlegg. Bekkelagsbadet har også en viktig funksjon som buffersone mellom havna og nabolaget. Foto: Tove Lauluten

Bymiljøetaten og Cowi fikk prisen for "ny gatenorm for Oslo" på Norske landskapsarkitekters forening fagdag «Endring» 17. september. 23 prosjekter var juryert og 5 ble valgt ut som finalister.

Oslo Havn gratulerer Bymiljøetaten og Cowi med Landskapsarkitekturprisen 2021. Vi er stolte av at Bekkelagsbadet og Trettenparken kom til finalen. Bekkelagsbadet er en buffersone som skal skjerme mellom nabolaget og havna. Det gir oss muligheter for å drive en havn som forsyner byen. Oslo Havn har lagt vekt på estetiske, funksjonelle og bærekraftige løsninger av god kvalitet for at dette skal være et godt sted å være. I samspill med naboene har vi skapt en populær park for aktivitet som også skjermer for havna. Trettenparken skaper liv og aktivitet i et område i vente på fremtidig byutvikling.

fungerende eiendomsdirektør Espen Dag Rydland.

Juryen var imponert over nivået på prosjektene og presenterte Bekkelagsbadet og Trettenparken slik:  

Bekkelagsbadet

bar bakke landskapsarkitekter og Oslo Havn

En del av Oslos havneområder er gjort om til friluftsområde til glede for fellesskapet. Utgangspunktet for formgivningen av Bekkelagsbadet har vært å reetablere tilgjengeligheten til fjorden og forsterke den eksisterende grønnstrukturen. En aktiv medvirkningsprosessen i forkant har bidratt til et mangfold av tilbud i parken, som raskt har blitt et yndet reisemål for nære og fjerne bade- og aktivitetsgjester i alle aldre. Gjenbruk er tatt på alvor i materialbruken, med trevirke, stein og gamle snurrepiperier fra havneindustrien integrert i anlegget.

Les mer om Bekkelagsbadet i NLAs prosjektdatabase

 Les omtale/landskapsarkitekturkritikk i Arkitektur N

Trettenparken

Bynær park på havnepromenaden. Den populære Trettenparken på Filipstad inviterer til aktivitet for store og små. Foto:Jiri Havran

Bjørbekk & Lindheim og Oslo kommune, Bymiljøetaten/Oslo Havn

Som del av Havnepromenadeprogrammet, og i forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, etablerte Oslo kommune et offentlig tilgjengelig parkanlegg for egenorganisert aktivitet ved Skur 13 på Filipstad. Tiltaket forventes å ha en varighet på 2-6 år. Parken er opparbeidet med robust materialbruk med fokus på miljø og gjenbruk. Parken myldrer av liv, og den er nyskapende fordi den viser at det er mulig å skape unike møteplasser innenfor smale økonomiske rammer, i påvente av mer permanent utvikling.  

Les mer om Trettenparken – Havbruket aktivitetspark  i NLAs prosjektdatabase.  

Fakta om Bekkelagsbadet

Populær aktivitetspark

I 2019 stod hoveddelen av Bekkelagsbadet ferdig og ble raskt populær for aktiviteter og badeliv. Den da 12 mål store parken med stupetårn, badebrygge og et større grøntområde med parkour, sandvolleybane og ballbinge kostet 30 millioner kroner. Badeplassen har også utedusj, grillplass, toalett. Serveringsvognen Fjordvogna er blitt en hyggelig møteplass for nærområdet.

Høsten 2020 startet arbeidet med siste del av parken, et område på 7000 m2. Her kommer det en ny stor aktivitetssone med basket og bordtennis en grønn park med sitteplasser. Trær og vegetasjon blir i størst mulig grad tatt vare på. Det er bevilget 20 millioner kroner til utvidelsen av parken. 

Bekkelagsbadet er tegnet av landskapsarkitektene i Bar Bakke. Agro Anlegg As står for grøntområdet. Oslo Havn vil til sammen bruke 50 millioner kroner på parken. 

Fakta om Trettenparken

Trettenparken er en midlertidig park langs to sider av aktivitetshallen skur 13 på Filipstad, åpnet i 2018 og 2020, og med en levetid på 2- 6 år. I parken står kunstinstallasjonen Oslo Treet.

Parken på ca. 500 kvadratmeter mellom østveggen på Skur 13 og bassenget mellom Filipstad og Tjuvholmen ble ferdigstilt i juni 2018. Oslo Havn kaller den en «lommepark» («pocketpark»). Her er det treningsapparater og en stor treplatting med trær og benker. På plattingen står et 62 kvadratmeter stort containerhus med kontor noen meter over bakken, kalt «Myggen».

Aktivitetsparken sydvest for Skur 13 er ca. 6 dekar og ble ferdigstilt i desember 2019 og åpnet i juni 2020. Parken er utformet med liten investeringskostnad.

I likhet med Skur 13 inneholder denne delen av parken ramper for rullebrett (skateboard), og er ellers tilrettelagt for klatring, husking, sykkel, basket, boccia, løping og styrketrening. Parken er i stor utstrekning bygget med gjenbruksmaterialer fra en gammel låve, stein til overs på Rådhusplassen, brukte fendere og blåser og IBC-beholdere. Oslo Havn og Bymiljøetaten har samarbeidet om anlegget av parken.

Ut mot kaikanten står Oslo Treet, en 14 meter høy og 12 meter bred kunstinstallasjon med 125 000 programmerbare LED-lamper. Oslotreet er gitt av Stein Erik Hagens firma Canica og ble avduket 1. desember 2019.