Oslo Havn logo Oslo Kommune
Bekkelagsbadet kandidat til Statens pris for byggkvalitet 2021

Bekkelagsbadet kandidat til Statens pris for byggkvalitet 2021

Aktivitetsparken Bekkelagsbadet er blant seks kandidater i semifinalen for Statens pris for byggkvalitet.

PUBLISERT: 17.06.21

Bekkelagsbadet

Populær aktivitetspark og badeplass. Bekkelagsbadet er en av Oslos nyeste og attraktive badeperler og inviterer til aktivitet med ballspill og parkouranlegg. Bekkelagsbadet har også en viktig funksjon som buffersone mellom havna og nabolaget. Foto: H. K Riise

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. 

Oslo Havn synes det er stas at Bekkelagsbadet er blant kandidatene til å vinne Statens pris for byggkvalitet. Vi har lagt stor vekt på estetiske, funksjonelle og bærekraftige løsninger av god kvalitet. Nabolaget og bydelen bidro med gode innspill og ønsker. Parken og badeplassen er blitt en av Oslos mest populære som også fungerer som en skjerming mellom havna og naboene. 

Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF

Prisen skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Årets pristema er bærekraft. 

Det kom inn totalt 89 forslag til årets pris. 6 kandidater er med i semifinalen som skal befares av juryen, som så bestemmer hvilke av de seks kandidatene som går til finalen. Prisen deles ut 30. september på Byggkvalitetsdagen i Oslo.

 

Ballspill. Bekkelagsparken har sandvolleyballbane og fotballbinge. Snart blir det også mulighet for å spille basket og bordtennis. Foto: H.K. Riise 

 

Populær aktivitetspark

I 2019 stod hoveddelen av Bekkelagsbadet ferdig og ble raskt populær for aktiviteter og badeliv. Den da 12 mål store parken med stupetårn, badebrygge og et større grøntområde med parkour, sandvolleybane og ballbinge kostet 30 millioner kroner. Badeplassen har også utedusj, grillplass, toalett. Serveringsvognen Fjordvogna er blitt en hyggelig møteplass for nærområdet.

I høst starter arbeidet med siste del av parken, et område på 7000 m2. Her kommer det en ny stor aktivitetssone med basket og bordtennis en grønn park med sitteplasser. Trær og vegetasjon blir i størst mulig grad tatt vare på. Det er bevilget 20 millioner kroner til utvidelsen av parken. 

Bekkelagsbadet er tegnet av landskapsarkitektene i Bar Bakke. Agro Anlegg As står for grøntområdet. Oslo Havn vil til sammen bruke 50 millioner kroner på parken.