Oslo Havn logo Oslo Kommune
Banebrytende elektrisk taubåt i Oslo

Banebrytende elektrisk taubåt i Oslo

Nord-Europas første elektriske taubåt bygges for bruk i Oslo Havn. 

PUBLISERT: 16.11.22

GÅR FORAN: Vi ønsker å gå foran med dekarbonisering og bidra der det er relevant i vår flåte, sier Vetle Sverdrup, administrerende direktør i Buksér og Berging.

Nullutslipssplan  

Oslo Havns nullutslippsplan er utslagsgivende for at rederiet Buksér og Berging AS (BB) investerer i elektrisk taubåt. Båten tas i bruk i begynnelsen av 2024. 

- Nullutslippsplanen påvirker hvordan vi som opererer med skip i havnebassenget må agere, sier Vetle Sverdrup, administrerende direktør i Buksér og Berging.   

Buksér og Berging leverer taubåttjenester til alle skip i Oslo.   

- Vi er til stede i havnen hele tiden med vår taubåt og vil gjerne støtte opp om den målsettingen. Det passer godt med våre egne bærekraftmål. Vi ønsker å gå foran med dekarbonisering og bidra der det er relevant i vår flåte, sier Sverdrup.   

Oslo Havn skal kutte utslippene med 85% innen 2030 og være utslippsfrie på lenger sikt. Når taubåten som brukes i dag skiftes ut med en helelektrisk taubåt, vil det redusere årlige utslipp tilsvarende ca. 320 tonn CO2 og ca. 2,6 tonn NOx.  

- I Oslo Havn jobber vi systematisk for å tilby landstrøm til alle skipssegmenter. For å kunne redusere utslippene med 85 % innen 2030, må nærmest alle skip benytte landstrøm innen den tid, sier Jens Eirik Hagen, prosjektleder i Oslo Havn.

INSPIRERENDE: - Det er svært inspirerende og gledelig at Buksér og Berging gjør framtidsrettede investeringer delvis på grunn av vår nullutslippsvisjon, sier Jens Eirik Hagen i Oslo Havn. 

 

Enovastøtte  

Buksér og Berging har fått ca. 12 millioner i Enovastøtte.   

- Enovastøtten kommer godt med. Vi er villig til å ta en ekstra kostnad «for laget», men vi må også ha lønnsomhet i alle investeringer, ellers er det ikke bærekraftig på sikt, sier Sverdrup.    

LEVERES OM ETT ÅR: Den elektriske taubåten bygges av Sanmar Shipyards i Tyrkia basert på BBs eget design. Taubåten skal leveres fra verftet i Istanbul i oktober/november 2023. 

 

Landstrøm i Sydhavna  

Taubåten kan benytte landstrømanleggene Oslo Havn bygger på Sydhavna. I utgangspunktet skal taubåten benytte landstrømanlegget som er beregnet på containerskip, som vil står klart i 2023. Men Oslo Havn ser også på en annen lokasjon nærmere vårt administrasjonsbygg, Skur 84, på Sjursøya.  

Oslo Havn har inngått intensjonsavtaler med Unifeeder, Viasea og Buksér og Berging om bruk av anlegget.  

- Det er svært inspirerende og gledelig at Buksér og Berging gjør framtidsrettede investeringer delvis på grunn av vår nullutslippsvisjon. Vi trenger visjonære og fremtidsrettete selskaper for å lykkes med nullutslippsplanen vår, sier Jens Eirik Hagen i Oslo Havn.   

- Vi kan berømme samarbeidet med Oslo Havn. Våre tjenester er på sjøen. Derfor har det vært en forutsetning at Oslo Havn bygger ladeinfrastrukturen. Havnen må stille med elektrisitet, sier Sverdrup.  

ERSTATTER BRUSE: BB operer et fast stasjonert slepefartøy i Oslo, Bruse. Den nye elektriske slepebåten vil erstatte Bruse. 

 

Fakta:  

  • BB leverer slepebåttjenester til anløp av tankskip til Ekeberg oljeterminal, og yter assistanse til skip som anløper Oslo havn. 
  • BB operer et fast stasjonert slepefartøy i Oslo – Bruse - som også er en del av beredskapsansvaret knyttet til brann, oljevern og generelt maritime hendelser i havnen.  Den nye elektriske slepebåten vil erstatte Bruse.  
  • Den elektriske taubåten bygges av Sanmar Shipyards i Tyrkia basert på BBs eget design. Taubåten skal leveres fra verftet i Istanbul i oktober/november 2023. 
  • Batteripakken vil være på ca 1720 kw-h og leveres av Corvus Norge. Taubåten vil få en trekkraft på 45 tonn. Det er god nok kapasitet til å taue de største båtene som anløper Oslo havn.  
  • BB har en flåte på ca. 50 skip. Den består av alt fra mindre taubåter i havner til større offshorefartøy som jobber lenge på sjøen om gangen og  innenfor ulike segmenter langs kysten.