Oslo Havn logo Oslo Kommune
Banebrytende autonom drone skal holde Oslofjorden ren

Banebrytende autonom drone skal holde Oslofjorden ren

Oslo Havn bidrar til å utvikle og tar i bruk grønn teknologi. Dronen skal være et supplement til miljøbåten Pelikan til å holde fjorden ren. Foto: Henrik Eriksen Saillogic

Nå kan du se den første dronen i sitt slag som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng.

Se pressemelding.