Oslo Havn logo Oslo Kommune
Arendalsuka

Arendalsuka

Må satse på sjøveien.

PUBLISERT: 15.08.22

SENTRAL ROLLE: - Havnene har en sentral rolle for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i forbindelse med Arendalsuka. Mathisen er nyvalgt styreleder i Norske Havner. Foto: HK. Riise.

Mer transport på sjø er viktig for at Norge skal nå klimamålene. Det vil havnedirektør Ingvar M. Mathisen belyse i to paneldebatter under Arendalsuka.  

Han ble i juni valgt til ny styreleder i Norske Havner. På Arendalsuka deltar Mathisen sammen med blant andre Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.  

Effektiv og fremtidsrettet havn 

Hvilke grep må havnene ta for å styrke sjøveien som den grønneste veien for gods? 

Spørsmålet belyses politisk og havnefaglig i debatten “Når sjøveien er miljøveien - hva kreves av en effektiv og fremtidsrettet havn?” 

- De siste årene har kyst og havner blitt konsekvent nedprioritert i statsbudsjettene, til tross for at det er lovet en satsing i den eksisterende transportplanen. Det er viktig å vise hvilken sentral rolle kyst, havn og sjøtransport har for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser, sier Mathisen og Gammelsæter i forkant av debatten.

Den arrangeres av Stavangerregionen Havn IKS.  

Tidspunkt: onsdag 17. August kl. 14.30-15.15. Sted: Rygerelektra. 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18855 

Er kysten klar for det grønne skiftet? 

Norsk maritim næring ligger helt i tet i verden med nye utslippsfrie løsninger til havs. Det krever mye av skipsfarten som næring. Hva kreves av arealer, havner, næringsliv, kommuner og infrastruktur på land i forbindelse med det grønne skiftet? 

Ingvar M. Mathisen og Kjell-Olav Gammelsæter tar debatten på vegne av Oslo Havn og Norske Havner.  

Tidspunkt: Torsdag 18. August kl. 11.-12.00. Sted: Lille Andevinge. 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18445 

Det grønne skiftet til sjøs 

Den tredje debatten om sjøveien handler om å gjøre det enklere å bruke sjøveien. Kartverket, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet inviterer til debatt om det grønne skiftet til sjøs. 

Hege Berg Thurmann, seksjonsleder forvaltning i Oslo Havn, deltar i debatten med tittelen “Sjøveien er miljøveien”. Det gjør hun sammen med blant andre sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.   

DIGITALISERING: Hege Berg Thurmann leder arbeidet med digitalisering av norske havner. Foto: HK.Riise. 

 

Thurmann leder prosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”, som jobber for en nasjonal standardisert løsning for digitalisering av norske havner.  

- Modernisering av havnene med digitalisering og tilrettelegging for ny teknologi er en forutsetning for å få fortgang i det grønne skiftet. En felles standard vil bidra til smartere og grønnere havner, sier Thurmann. 

Tidspunkt: Tirsdag 16. August kl 15.00. Sted: Solsiden brasserie. 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17362 

(Debatten streames, link i programmet.)