Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vil tilpasse Color Fantasy til landstrøm ved Revierkaia

Vil tilpasse Color Fantasy til landstrøm ved Revierkaia

Oslo Havn og Color Line arbeider med tiltak for å redusere ulempene ved å ha skip til kai som følge av myndighetenes stengning av passasjertrafikk fra utlandet. Planen er å gjøre tilpasninger slik at Color Fantasy kan kobles til landstrømanlegget på Vippetangen. Color Magic er i dag flyttet fra Filipstad til Søndre Akershuskai under festningen.  Dette vil gi mindre støy for havnas nærmeste naboer.

PUBLISERT: 18.03.20

Foto: Fjellanger Widerøe, Color Line

Color Magic og Color Fantasy ligger til kai i Oslo etter at myndighetene stengte havnene for utenlands persontrafikk. Nå gjøres grep for at Color Fantasy kan få landstrøm når den ligger ved Revierkaia ved Bjørvika.

  -  Kaiplassene er begrenset når rederiene er forhindret fra å seile. Vi vet at kaiplasseringen er utfordrende for havnas naboer. Særlig i disse krevende tider med mange som jobber hjemmefra. Oslo Havn og Color Line har fortløpende vurdert støyreduserende tiltak. Nå jobbes det med å få på plass landstrømkobling for Color Fantasy når skipet ligger ved Revierkaia, sier trafikkdirektør i Oslo Havn, Einar Marthinussen.  

Color Line etablerte landstrøm allerede i 2011 på Hjortnes-terminalen blant annet for å redusere støy og utslipp av skadelige stoffer til luften mens skipene ligger til kai.  

-   Oslo er Norges viktigste havneby, og vi er i fortløpende i dialog med Oslo havn for å løse ulemper som skip som er tatt ut av trafikk kan representere for folk som bor nær havnen. Nå jobber vi med leverandøren som kan gjøre nødvendig ombygging om bord i Color Fantasy, slik at vi kan koble oss på høyspent landstrøm også på Revierkaia. Vi håper at vi får dette på plass så fort som mulig, sier konserndirektør for kommunikasjon Helge Otto Mathisen i Color Line.     

Landstrømanlegget på Vippetangen er klargjort for bruk av DFDS og Stena for skipene til Danmark. Disse er lagt til havn i deres hjemmehavner i  København og Gøteborg.  

Kontakt:

Einar Marthinussen, trafikkdirektør Oslo Havn KF

mob 975 76 768

Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon i Color Line

mob 992 23 330