Oslo Havn logo Oslo Kommune
8. mai-markering på Normandieplassen

8. mai-markering på Normandieplassen

kransnedleggelse på Normandieplassen i forbindelse med frigjørings- og veterandagen. Alle Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltok i formiddag på en kransnedleggelse på Normandieplassen i forbindelse med frigjørings- og veterandagen.

Kransnedleggelsen var en del av Forsvarets offisielle program:

www.forsvaret.no/veteraner/veterandagen 

Erik Brauner, formann i Oslo Sjømilitære Samfunn, holdt tale for dagen. 

- Gratulerer med dagen, og hjertelig velkommen til Normandieplassen og bekransning av Monument Orlogsgast og Normandiemonumentet. Gleden var stor på denne dag for 79 år siden. Etter 5 års okkupasjon visste vi hva det ville si å ikke være fri. Å leve under konstant trussel om represalier og tap av familie, venner og kjente. Å lese nyheter vel vitende om at de var farget av nazi-propaganda, sa Erik Brauner.  

LYTTER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide og ordfører i Oslo, Anne Lindboe lytter til Erik Brauners tale.  

 

Han minnet også om alvoret i dagens sikkerhetssituasjon, med krigen i Ukraina.  

- I dag er vår frihet og demokrati igjen truet. Den russiske invasjonen av Ukraina for mer enn to år siden viser med all tydelighet at Europa ikke er forskånet for krig. Vi er ikke lenger en fredelig oase, men må ruste opp og øve - for å være klar dersom vår suverenitet skulle bli krenket, sa Brauner.  

DAGENS TALE: - Når vi står her ved Monument Orlogsgast som ble reist i 1992 minnes vi de mange som har gjort tjeneste på havet i fem århundrer. Også de opplevde styrken ved å stå sammen, sa Erik Brauner. 

 

Monument Orlogsgast ble avduket i 1992. Orlogsgast hedrer alle som gjorde tjeneste i fellesflåten under dansketiden i 1510-1814, og i Den kongelige norske marine fra 1814-1945. Normandiemonumentet – avduket i 2022 – viser et relieff av Normandies strender. Monumentet bærer en plate med navnene på de nordmenn som falt under Operation Overlord fra 6. juni til 25. August 1944.