Oslo Havn logo Oslo Kommune
1400 boliger eller fergeterminal på Filipstad?

1400 boliger eller fergeterminal på Filipstad?

Hvis Kiel-ferga flyttes fra Filipstad kan den siste delen av Fjordbyen åpnes for byens befolkning.

PUBLISERT: 09.09.23

Fjord til folket: Høyres tidligere byrådsleder Erling Lae, tidligere byutviklingsbyråd og nåværende nestleder i Oslo Høyre, Merete Agerbak-Jensen, og administrerende direktør i Hav Eiendom AS, Kjell Kalland, er enige om at fergekaia må vike for byutviklingen på Filipstad.

Havnepromenaden kan legges i sjøkanten. Fergekaia kan erstattes med sjøbad, badstuer og store grøntarealer til rekreasjon og sport. I tillegg blir det plass til 1400 nye boliger.

– Dette området er indrefileten i Fjordbyen, sier Erling Lae.  

Vi møter Erling Lae sammen med Merete Agerbak-Jensen på fergekaia på Filipstad. Her drømmer de sammen med Kjell Kalland om alt byen kan få om fergene flyttes.

Folk på Skillebekk og Frogner kan få et helt unikt område mot sjøen, hvor de kan bade, ta med seg piknikkurven og la barna leke i sjøkanten. Eller vandre i solnedgangen på Havnepromenaden. Etter dagens planer skal Filipstad bygges uten tilgang til sjøen på vestsiden.  

Både Lae og Agerbak-Jensen ser store muligheter i området langs sjøfronten, som kan fylles med boliger, næringsliv, sosiale møteplasser og yrende folkeliv. En sterk kontrast til slik vi kjenner Filipstad i dag – et stort og delvis avsperret industri- og havneområde, med Oslos beste beliggenhet ved fjordkanten.  

– Byutvikling i dette området vil ikke bare være positivt for dem som etter hvert skal bo her. Dette betyr noe for hele byen. Hele ideen med Fjordbyen er å åpne byen mot fjorden, sier Lae før han fortsetter:  

–  Samtidig er det slik, at er det én ting denne byen trenger, så er det boliger.  

Agerbak-Jensen er enig i at utviklingen av Filipstad er et stort skritt i riktig retning for boligmarkedet i Oslo.  

– Utviklingen av Filipstad vil bli et godt bidrag for å løse boligutfordringen vi har i Oslo. Det vil gjøre noe med dynamikken i hele markedet, sier Agerbak-Jensen og fortsetter:  

– For når boligene står klare på Filipstad vil mange flytte hit, og frigjøre boliger andre steder.  

Fergene må vike

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, er utålmodig. Han har ansvaret for planlegging og utbygging av den nye bydelen på Filipstad.  

– Filipstad vil bli et fantastisk område, spesielt om en flytter fergeterminalen og gir byens befolkning tilgang til sjøen. Det finnes gode alternativer for en samlet fergeterminal. Derfor har jeg store forventninger til byens beslutningstakere om å ta grep og flytte fergeterminalen bort fra Filipstad.  

– Vi ser det i Bjørvika og på Sørenga der vi har holdt på i mange år. Dit kommer en stor del av Oslos befolkning og turister på besøk – året rundt. Det er ingen grunn til at det vil komme færre besøkende til Filipstad. Mange vil trekke hit hvis fergene flyttes og fjorden åpnes opp.  

Dette er svært attraktive områder. Den kvaliteten må vi utnytte, sier Kalland.  

 Fergene bør flyttes: Administrerende direktør i Hav Eiendom AS, Kjell Kalland, mener at fergekaia på Filipstad kan gi byen nye og helt unike kvaliteter.  

– Byen kan ikke sløse med viktige arealer. Filipstad skal utvikles, men hvis man ikke ser på fergeterminalen, vil Filipstad-utbyggingen bli ganske halvveis.  

Må samle fergene

I sommer innstilte byrådet i Oslo overfor bystyret at utenlandsfergene skal samlokaliseres på Vippetangen. Går bystyret inn for det samme, skal Kiel-fergene flyttes til en ny felles fergeterminal sammen med danskebåten på Vippetangen.  

Et enstemmig havnestyre anbefalte Vippetangen som felles fergeterminal, allerede før saken ble sendt til politisk behandling. Havnestyret la vekt på at en byintegrert fergeterminal kan gi nytt liv til området. Terminalen vil ligge i gangavstand til Norges største kollektivknutepunkt. Havnestyret deler ikke fergeselskapenes bekymring for at det er for lite plass på Vippetangen. Alle faglige utredninger viser at Vippetangen er et realistisk alternativ.  

Både Merete Agerbak-Jensen og Erling Lae sitter i havnestyret. Og, de er over snittet opptatt av utviklingen av Fjordbyen.  

– Hva tenker dere nå når den politiske debatten om lokalisering har startet?  

Det aller viktigste er at fergene blir samlokalisert. Oslo har ikke råd til å sette av arealer til to fergeterminaler sentralt i byen, svarer Erling Lae.  

Og, en samlet terminal på Filipstad er ikke aktuelt. Fergeterminalen på Filipstad kan brukes til byutvikling og boliger, supplerer Merete Agerbak-Jensen  

Begge er enige om at de fortsatt står bak havnestyrets enstemmige vedtak. En samlet fergeterminal på Vippetangen er det beste alternativet. De ser fram til den videre politiske behandlingen, hvor en får diskutert alternativene i full bredde.

  Men, begge er krystallklare på at fergeterminalen på Filipstad bør brukes til byutvikling og boliger, ikke fergeterminal.

 Havnepromenaden: Med utviklingen og åpningen av Filipstad vil Oslos vakre havnepromenade bli mer komplett. Her fra Havnepromenaden i Bjørvika.

Fakta - Filipstad:

  • Havne- og industriområde siden tidlig 1900-tallet. Utilgjengelig for resten av byen.       
  • I år 2000 bestemt Oslo bystyre at området skulle frigjøres til byutvikling.     
  • 24. juni 2020 vedtok bystyret en områderegulering.
  • Planen legger til rette for 2200-3000 boliger, havnepromenade, sjøbad, parker, ny skole samt kultur- og næringsbygg.       
  • Planen inkluderer fortsatt fergeterminal.    
  • Byrådet vil at utenriksfergene skal samlokaliseres på Vippetangen. Saken avgjøres i bystyret høsten 2023.        
  • Med samlokalisering på Vippetangen kan det bygges 1400 flere boliger på Filipstad og området kan åpnes mot sjøen.