Oslo Havn logo Oslo Kommune
- Mine barn skal se at jeg gjorde en forskjell

- Mine barn skal se at jeg gjorde en forskjell

Bli med Maren Bengtson til Oslo Havn i 2030.

PUBLISERT: 06.01.22

Maren Bengtson, ansatt i Oslo Havn, ledet et prosjekt som førte til større containerterminal hos Yilport Oslo. - Ei bynær havn bidrar til mindre utslipp. Det er viktig for meg å fortelle mine barn at jeg gjorde en forskjell for å redusere klimautslippene, sier Maren. Hun er sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk. Foto: Johnny Syversen.

Det kan kjennes lenge til, men perspektivet er kort når havna skal omstilles så sjøtransporten blir enda mer utslippsfri. Da vil barnet til gravide Maren Bengtson (29) være åtte år gammelt. Hun er sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk og prosjektleder i Oslo Havn. I 2021 ledet hun prosjektet som utvidet containerterminalen Yilport. Nå kan flere varer komme den mer miljøvennlige sjøveien, og trailertrafikken inn til Oslo reduseres.  

-          I 2030 vil jeg ta med min eldste datter på 10 år og min nå ufødte sønn på åtte år til havna, og fortelle hva jeg gjorde for å bidra til at de får en mer miljøvennlig oppvekst. Det er viktig for meg å ha en jobb der jeg kan bidra til mindre klimautslipp og bedre miljø. Når jeg har barn, blir det enda viktigere for meg å se tilbake og vite at jeg gjorde en forskjell, sier Maren.

Hvordan tror du Sydhavna er i 2030 og 2050?

-          I 2030 tror jeg at havna allerede har vært tilnærmet utslippsfri lokalt i fem år. Oslo Havn har kommet langt i grønn omstilling, og har elektrifisert egne biler og båter. Vi jobber videre med spennende prosjekter for å gjøre havna mer miljøvennlig og bærekraftig i global betydning. Miljøtiltakene påvirker hele livsløpet. I 2050 tror jeg havnedriften er lagt til rette for utslippsfrie skip, som benytter mange mulige energiformer, som landstrøm, batterier, solceller, kanskje ammoniakk og hydrogen. Vi vet jo ikke nå så mye om hvilke energiformer som vil dominere.

I 2050 er jeg 58 år, og har kanskje vært med på mange prosjekter som bidrar til en grønnere skipsfart, sier Maren. Hun har spesialiserte seg innen marin byggteknikk ved NTNU. Prosjektlederjobben i Utbyggingsseksjonen i Oslo Havn KF er hennes første stilling.

Hva vil Sydhavna bety for Oslo og Østlandet i fremtiden?

-          Ei bynær havn gjør varene mer kortreiste og reduserer trailertransport og klimautslipp. Å sikre forsyningskjeden er helt nødvendig for at Østlandsregionen skal få det hver og en av oss trenger for å kunne leve et godt liv. Yilport opererer containerterminalen og er et viktig knutepunkt for store deler av Norges befolkning. Derfor må Yilport også bidra til presse frem bærekraftige løsninger, som elektrisk utstyr. Samtidig bidrar Yilport til bærekraft ved å drive effektivt på lite areal og finne nye løsninger for effektivisering.

Hvordan bør byggebransjen bidra til reduserte utslipp?

-          Entreprenørene og byggherrene i næringen har sammen et stort ansvar for å finne gode, bærekraftige løsninger. Byggherrene må pushe entreprenørene til å prestere på bærekraftige løsninger, og entreprenørene må være oppfinnsomme og nysgjerrige på å teste ut ny teknologi og nye metoder.

Kvinnelig havnetrio ved åpningen av utvidet containerterminal i desember 2021; prosjektleder Hege Stusvik i entreprenørselskapet NRC, prosjektleder Maren Bengtson i Oslo Havn og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport Oslo.
Havnetrioen feiret at utvidelsen av containerterminalen ble fullført i 2021. F.v. Prosjektleder Hege Stusvik i entreprenørselskapet NRC, prosjektleder Maren Bengtson i Oslo Havn og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport Oslo. Foto: Johnny Syversen.  

Du var prosjektleder for bygging av nytt stableområde for containere (stack). Der jobbet du sammen med en kvinnelig prosjektleder i entreprenørfirmaet NRC. Hva tenker du om kvinners fremtid i byggenæringen?

-          Det var et veldig fint samarbeid med den kvinnelige prosjektlederen. Hun er en sterk personlighet, som både holdt styr på prosjektet sitt, og som utfordret oss som byggherre på en god måte. Det viktige for meg er å jobbe på en måte som jeg er komfortabel med, slik at jeg yter mitt beste. Sammen med de andre i prosjektet synes jeg at dette har gått veldig fint, og jeg har ikke opplevd noen problemer med å jobbe i et tradisjonelt mannsdominert miljø. Kvinner bør opp og frem i byggenæringen, på alle nivåer. Det bør være kjønnsbalanse også i denne næringen. Jeg tror kvinner har mye å tilføre næringen. Samtidig mener jeg fokuset bør være at vi alle arbeider godt sammen og spiller på lag når vi løser problemer i prosjekter, sier prosjektleder Maren Bengtson i Oslo Havn KF.