Oslo Havn logo Oslo Kommune
Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Avfallsmottak ved SAK Mein Schiff 5
Oslo Havn tilbyr gode avløp- og avfallsløsninger for skipene i havna.

Avløpsvann fra cruiseskip

Oslo Havn KF tilbyr levering av avløpsvann fra cruiseskip som anløper Søndre Akershuskai, inkludert i prisen. Dette må varsles innen 24 timer før adkomst.

Skjemaet  "Sewage delivery at Søndre Akershus quay" signeres og sendes sammen med avfallsskjema til havnevakt@oslohavn.no. Det blir tatt 10 årlige stikkprøver som sendes til analyse for kontroll.

Sortering av avfall

Oslo Havn tilbyr sorteringsløsninger i våre miljøstasjoner som finnes i hele havna.

Alle oppfordres til å sortere og levere avfall i våre returstasjoner.   

Priser og skjemaer for levering av avfall i Oslo Havn: