Avfallshåndtering

Oslo Havn tilbyr gode avløp- og avfallsløsninger for skipene i havna.

Avløpsvann fra cruiseskip

Oslo Havn KF tilbyr levering av avløpsvann fra cruiseskip som anløper Søndre Akershuskai, inkludert i prisen. Dette må varsles innen 24 timer før adkomst.

Skjemaet  "Sewage delivery at Søndre Akershus quay" signeres og sendes sammen med avfallsskjema til havnevakt@oslohavn.no. Det blir tatt 10 årlige stikkprøver som sendes til analyse for kontroll.

Sortering av avfall

Oslo Havn tilbyr sorteringsløsninger i våre miljøstasjoner som finnes i hele havna. Alle oppfordres til å sortere og levere avfall i våre returstasjoner.  

Fra og med 1. januar 2020 fjernes den tidligere sorteringsrabatten. 

Skjemaer for levering av avfall i Oslo Havn: