Oslo Havn logo Oslo Kommune
Fritidsbåt

Fritidsbåt

Foto: Tord Baklund / Visit Oslo

Oslo med sitt rike kultur- og folkeliv tiltrekker seg mange besøkende. Indre Oslofjord byr på fantastiske øyer og naturperler. Besøker du Oslo i småbåt kan du ligge i havn nesten midt i sentrum eller ute blant øyene.
Småbåthavner / gjesteplasser

Her finner du en oversikt over småbåthavner og gjesteplasser i Oslo og indre Oslofjord.

Det er Bymiljøetaten som administerer småbåthavnene i Oslo. 

Septikkmottak for småbåter

I Oslo finner du fire lett tilgjengelige septikkmottak for småbåter. Her kan du gratis tømme septikktanken på en miljøvennlig måte.
Mottakene er plassert i Frognerkilen, Bestumkilen, Hovedøya og Paddehavet.

Brygger for på- og avstigning

Oslo Havn har lagt til rette for at småbåter kan legge til for korte opphold på følgende brygger: Honnørbrygga, utenfor mathallen Vippa på Vippetangen og på trebrygga på Langkaia.

Fartsgrenser i indre Oslofjord

Fartsforskrift i Oslo kommunes sjøområde gjelder i Oslo kommunes sjøområde, med unntak av hoved- og biled og kun for fritidsfartøy.

Kystverket har myndighet til å fastsette grenser for næringsfartøy. Oslo Havn vil derfor ikke kunne regulere næringsfartøy. Dette inkluderer eventuelle søknader om dispensasjon.

Forskriften gjelder kun i kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled. Det er Kystverket som har myndighet til å regulere ferdsel i hoved- og biled, også for fritidsfartøy. Hoved- og biled er merket grønt i kartet.

Kart med de viktigste farts- og ordensreglene i Oslo kommunes sjøområde. 

5 knop for fritidsbåter

5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor en avstand av 200 meter fra land, holmer og skjær, som er synlige over vannflaten.  

5 knop er høyeste tillatte hastighet for følgende områder:

  • Området mellom Vippetangen / Sørenga / Grønlia / Kongshavn og Hovedøya
  • Området mellom Bleikøya og Kongshavn
  • Området mellom Filipstad og Bygdøy
  • Området mellom Nakholmen og Galteskjær

Området mellom Hovedøya, Bleikøya, Lindøya og Gressholmen – Rambergøya Oslo Havn KF kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen. 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslo kommunes sjøområde, slik det fremgår i lovdata.  

Dykking i Oslo indre havn (innenfor blå stiplet grense i kartet) krever tillatelse fra Oslo Havn KF

Mulighet for å ligge til anker i Oslo

Reglene for å ligge til ankers i Oslo reguleres av bestemmelsene i friluftsloven og havne- og farvannsloven.

Etter havne- og farvannsloven (hvor Oslo Havn KF er kommunens myndighet), er det etter 17 første ledd forbudt å benytte farvannet, havnen eller etterlate fartøy, slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet eller havnen.

Bøyer og fortøyning for fritidsbåter

Søknad om tillatelse for utsetting av bøye / fortøyningsarrangement for fritidsbåt i Oslo kommunes sjødistrikt gjøres til Oslo Havn KF via skjemaet søknad om tiltak i sjø.   

Informasjon kan også fås av Oslo Havnevakt havnevakt@oslohavn.no
Tlf  917 99 900