Fritidsbåt

Foto: Tord Baklund / Visit Oslo
Oslo med sitt rike kultur- og folkeliv tiltrekker seg mange besøkende. Indre Oslofjord byr på fantastiske øyer og naturperler. Besøker du Oslo i småbåt kan du ligge i havn nesten midt i sentrum eller ute blant øyene.

Småbåthavner / gjesteplasser

Her finner du en oversikt over småbåthavner og gjesteplasser i Oslo og indre Oslofjord.

Det er Bymiljøetaten som administerer småbåthavnene i Oslo. 

Septikkmottak for småbåter

I Oslo finner du fire lett tilgjengelige septikkmottak for småbåter. Her kan du gratis tømme septikktanken på en miljøvennlig måte.
Mottakene er plassert i Frognerkilen, Bestumkilen, Hovedøya og Paddehavet.

Brygger for på- og avstigning

Oslo Havn har lagt til rette for at småbåter kan legge til for korte opphold på følgende brygger: Honnørbrygga, utenfor mathallen Vippa på Vippetangen og på trebrygga på Langkaia.

Fartsgrenser i indre Oslofjord

* Maksgrensen er 25 knop på sjøen i Oslo kommune.
* 5 knop sone 150 meter fra land, synlige holmer og skjær.  
* Det er forbudt å bade i Oslo kommunes sjøområde i umiddelbar nærhet av rutegående ferger og annen nyttetrafikk. 
* Dykking i Oslo indre havn(innenfor blå stiplet grense i kartet) krever tillatelse fra Oslo Havn KF. 

Kart med de viktigste farts- og ordensreglene i Oslo kommunes sjøområde. 

Bøyer og fortøyning for fritidsbåter

Søknad om tillatelse for utsetting av bøye / fortøyningsarrangement for fritidsbåt i Oslo kommunes sjødistrikt gjøres til Oslo Havn KF via skjemaet søknad om tiltak i sjø.   

Informasjon kan også fås av Oslo Havnevakt havnevakt@oslohavn.no
Tlf  917 99 900