Oslo Havn logo Oslo Kommune
Meld inn anløp

Meld inn anløp

Alle fartøy som rapporterer anløp til norske myndigheter og havner gjør dette via hjemmesiden til SafeSeaNet.

Tilgang til og informasjon om SafeSeaNet.