Meld inn anløp

Alle fartøy som rapporterer anløp til norske myndigheter og havner gjør dette via hjemmesiden til SafeSeaNet.

Tilgang til og informasjon om SafeSeaNet.