Roser Oslo Havns miljøarbeid

Oslo Havn er som en av de første norske havner sertifisert etter den nye miljøstandarden ISO 14001:2015.

Fornyet sertifikat for god miljøledelse viser at Oslo Havn holder høy miljøstandard. Revisjonen av Oslo Havns drift, rutiner og styringssystemer viser at miljøarbeidet ledes på en helhetlig måte, og er en naturlig del av virksomhetens øvrige strategi.

Bildet øverst: Miljøbåten Pelikan plukker hvert år opp flere tonn søppel fra havnebassenget.

Havna del av byens klimasatsing

Den nye standarden vektlegger prestasjoner, resultater og kontinuerlig forbedring.

- Oslo havn jobber hver dag for å redusere utslipp til luft, vann og grunn. Vi holder havna ren og ryddig. Sammen med aktørene i havna sørger vi for miljøvennlig og effektiv frakt av gods sjøveien til Oslo og Østlandsområdet,  fremfor mindre klimavennlig veitransport. Oslo havn er på vei til å bli en nullutslippshavn. For oss er det viktig at vi er en sentral del av byens klimasatsing og det grønne skiftet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

Oslo Havn KF ble 17. august 2018 godkjent uten avvik av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as.  

Berømmes for miljøfokus

Revisjonen berømmer havna for fokus på å redusere utslipp til luft, vann og grunn, og minimalisere negativ påvirkning på naboer. Oslo Havn arbeider aktivt med en rekke miljøtiltak for en mer miljøvennlig havn, fra landstrøm og elektrifisering til sortering av avfall. Miljøtiltakene sees i et livsløpsperspektiv. 

Oslo Havn anerkjennes for et omfattende arbeid for å beskrive kontekst, og identifisere interessenter og deres forventninger. Det er gode prosesser for å identifisere og følge opp vesentlige miljøfaktorer.  

Landstrom small - 20.08.2018 - Klaus Sandvik (1 of 6).jpg  Renere byluft med landstrøm. Utenlandsfergene skal få landstrøm til kai i Oslo. Anlegget vil stå ferdig i løpet av 2018.  

God avfallshåndtering fra cruiseskip 

Oslo Havn håndterer, lagrer og transporterer eget avfall og tilrettelegger for avfall fra skip. Revisjonen berømmer håndteringen av avfall fra cruiseskip, som viser praktiske og effektive løsninger. Cruiseskip kan nå kvitte seg med sitt avløpsvann direkte til Oslo kommunes avløpssystem. 

Oslo Havn var første miljøsertifiserte havn i Norge, og har vært ISO 14001 sertifisert siden 2001. 

Oslo Pumpeservice AS - Pumping of waste water from ship - Two men working - 16.07 1000pix .jpg

Avløpsvann rett på kommunens nett. Cruiseskipene kan gratis levere avløpsvannet når de ligger til kai i Oslo. Foto: Klaus Sandvik/ Oslo Havn