Partneravtaler for 2019

Oslo Havn søker aktører som vil bidra til en levende byhavn.

Oslo Havn ønsker å støtte fem aktører som har aktiviteter rettet mot barn, unge og maritim kultur.

Oslo Havn KF søker aktører som vil bidra til en levende byhavn med et mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder. I 2019 vil det i utvelgelsen i tillegg bli lagt vekt på miljø i forbindelse med at Oslo er neste års miljøhovedstad.

I 2018 fikk vi inn totalt 13 søkere, hvorav Ung Norge, Stiftelsen Christian Radich, Oslo KFUM Sjøkorps, Sjøen for alle og Akerselva Trebåtforening ble valgt ut for å motta støtte. 

Partneravtaler
Oslo Havn inngår årlig partneravtaler med fem aktører som har aktiviteter som er fremadskuende, undervisningsrettet og havnerelatert. Fra 2018 til 2022 er barn, ungdom og maritim kultur prioriterte grupper. Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner, foreninger og i forbindelse med tiltak, formål og prosjekter som kan skape et levende byrom med et mangfold av maritim kultur og aktivitet. Midlene som fordeles er ca. kr 300.000,- . Avtalene gjelder for et år av gangen og blir bevilget i havnestyremøtet i januar 2019.

Vurderingskriterier
Aktørene må:
• ha fast tilholdssted i havna
• bidra til å skape et maritimt miljø og drive sjørettet virksomhet
• bidra på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»

Det er også forventet at:
• Partneren skal bidra inn i omdømmebyggingen av Oslo havn
• Partneren skal legge til rette for aktiviteter som bidrar til mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder.
For 2019 vil også nye, gode miljøinitiativ bli spesielt vektlagt i vurderingen.

Søknad
Send oss din skriftlige søknad til postmottak@oslohavn.no innen14. desember 2018. Merk søknad "Partneravtale Oslo Havn 2018- 2022".
Ved spørsmål, kontakt Anette Brække, tel 91783726 eller mail anette.braekke@oslohavn.no

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.