Oslo Havns båter og biler på miljødiesel

Oslo havn faser over til nullutslipp. Biodrivstoff på tankene reduserer C02 utslippene årlig med nær 150 tonn.

Oslo havn er på vei mot en fremtidig nullutslippshavn. 

-Oslo Havn KF er selv en pådriver for og tar i bruk utslippsfrie løsninger i vår egen drift, sier miljøsjef Heidi Neilson og overingeniør Edvin Wibetoe.

Bilde: Biodrivstoff er bra, men elektrisk er førstevalget. Edvin Wibetoe, overingeniør maskin og miljøsjef, Heidi Neilson sørger for strøm til en av havnas mange elektriske biler.  


Jakter utslippsfrie løsninger

Oslo Havn KF faser inn elektriske, nullutslipps kjøretøy og fartøyer,  på land og sjø. Elektriske løsninger er førstevalget. 11 av våre person- og varebiler er allerede elektriske. Vi skifter fortløpende ut etter hvert som større biler kommer med elektrisk fremdriftssystem. Vi skal elektrifisere våre havneoppsynsbåter. Neste år kommer vår nye miljøbåt med fullelektrisk drift.

100 % biodiesel

Biodieselen er av typen HVO100 som er sertifisert som 100% miljødiesel uten palmeolje, og skal fungere like bra eller bedre enn ordinær diesel,  spesielt på vinterstid. 

Oslo Havn KF hadde i 2017 150 tonn CO2 utslipp fra egne kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøyer, som nå forsvinner.

src="filestore/Bildearkiv/Nyheter_2018/20181001SvennSkapalenfyllerbiodieselEdvinWibetoe.jpg" id="ipsobj-Files.File-4170" class=" img thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File thumbnail-Files-File" alt="20181001 Svenn Skapalen fyller biodiesel Edvin Wibetoe .jpg" style="width: 800px;" />

Første bil på biodiesel. Svenn Skapalen fyller miljøvennlig biodiesel på en av havnas anleggsbiler.