Oslo Havn søker finansdirektør

Oslo Havn står foran store og spennende utfordringer og som finansdirektør vil du ha en sentral rolle i utvikling og drift av virksomheten.

Oslo Havns eier, havnestyre og administrasjonen har ambisiøse mål for trafikkvekst, miljøsatsinger, utnyttelse av havneområdenes kapasitet og effektiv havnedrift. Oslo Havn arbeider for å bli en fremtidig nullutslippshavn, og for å gjennomføre det digitale skiftet. Vi planlegger for vekst, samtidig som miljøutslippene skal ned.

Finansdirektøren vil lede finans- og økonomiavdelingen og ha ansvar for foretakets økonomistyring, investeringer, kostnadseffektivisering, rapportering og regnskapsanalyse. Stillingen som finansdirektør er nyopprettet og det kan bli aktuelt å legge flere fagfelt innunder stillingens ansvarsområde. 

Søk på stillingen her