Foreslår park på Filipstad

Oslo Havn ønsker aktivitetspark for mer folkeliv på havnepromenaden, som kan stå klar til Oslo som miljøhovedstad i 2019.

Parken, som foreløpig kalles Trettenparken, vil utvide havnepromenaden på Filipstad og skape mer liv i påvente av fremtidig byutvikling. Bymiljøetaten og Kulturetaten er også med i planleggingen. (Foto: Sweco)

Aktivitetsparken på 6 dekar vil ligge vest for skur 13 (Pushwagnerskuret), som er blitt en populær skate- og aktivitetshall med mer enn 50 000 besøkende i året. Parken kan ha lav investeringskostnad på et par millioner med en levetid på 2- 5 år.

Aktivitetspark for mange

- Parken kan fylles med aktiviteter som kan passe mange ulike grupper. Her kan det komme grøntområder, løpebane, sandvolleyball, klatrevegg og grillplasser. Det kan også bli plass til paviljonger eller bygninger som kan huse aktører med utadrettet virksomhet. Her er det bare fantasien som setter grenser, og vi ønsker å gå i dialog med andre etater og aktører slik at Oslo får et nytt spennende tilbud på havnepromenaden, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.

Programskisse Trettenparken

Plass til ulike aktiviteter. Slik kan parken utformes, med plass til grønne områder, ballspill og rekreasjon. Illustrasjon: Sweco

Se planen for Trettenparken.

Oslo Havn KF bestilte før sommeren en forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten med planene for den nye parken.  

Den midlertidige parken er en del av realiseringen av Strategi- og prinsipp-planen for Havnepromenaden og Oslo som Europeisk miljøhovedstad 2019.

  Trettenparken - sett ovenfra.jpg

Nytt aktivitetsområde midt i byen. Den nye parken (avmerket) vil utvide havnepromenaden og skape mer folkeliv på Filipstad.