50 millioner til mer effektive havner

Regjeringen lekket ny tilskuddsordning fra statsbudsjettet for 2019.

Bilde: Budsjettlekkasje. Statsbudsjettet legges frem neste mandag, men 2. oktober røpet samferdselsminister Jon Georg Dale og miljøminister Ola Elvestuen den nye budsjettposten utenfor Oslo Havns lokaler.

Les sak i Teknisk Ukeblad.

Vil flytte gods fra vei til sjø

Målet er mer konkurransedyktige havner slik at flere transportører velger sjøtransport.
Havner kan søke om tilskudd via Kystverket til konkrete prosjekter som effektiviserer og gjør noe for miljøet. Tilskuddene kan gå til havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur fra vei til sjø og til mudring.

- Mer gods bør flyttes til sjøen. Sjøtransport er effektivt, miljøvennlig og flytter biler fra veiene. Dette tilskuddet kan styrke havnene i konkurranse med veitransporten, fortalte samferdselsminister Jon Georg Dale.

Tilskuddet må også sees i sammenheng med andre tiltak for mer effektiv sjøtransport som grønn skipsfart og Enova, supplerte miljøminister Ola Elvestuen. 

20181002 Roger Scherva, Arne Fenstad, Kjetil Lund, Ola Elvestuen, Jon Georg Dale - latter 1000 TT.jpg

Positiv stemning på kaia. Styreleder i Oslo Havn KF, Roger Schjerva, Arne Fenstad, Teknisk Ukeblad, nærings- og eiendoms byråd Kjetil Lund, miljøminister Ola Elvestuen og samferdselsminister, Jon Georg Dale.

Oslo som nullutslippshavn

- Dette er gode nyheter. Oslo kommune og Oslo Havn har høye miljøambisjoner. Tilskuddet kan bidra til mer sjøtransport og gjøre målet Oslo som nullutslippshavn lettere å nå, sier byråd for Næring og eiendom, Kjetil Lund.
 
Digitalisering og automatisering

Oslo er Norges største havn, og har en av Europas mest effektive containerterminaler.

- Dette er positivt, og vi er klar til å søke slik at vi kan effektivisere driften ytterligere. Vi har flere prosjekter innen digitalisering og automatisering som kan bidra til en enda mer effektiv havn som kan kapre mer gods sjøveien, sier Roger Schjerva, styreleder i Oslo Havn KF.