Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn søker studenter til spennende utviklingsoppgaver

Oslo Havn søker studenter til spennende utviklingsoppgaver

Er du student og klar for utviklende oppgaver innen byutvikling, miljø/ fornybar energi og nullutslippsløsninger i sommer?

PUBLISERT: 05.05.21

Vippetangen

Oslo Havns visjon er å være verdens mest arealeffektive og miljøvennlige bynære havn.  Nå søker vi studenter som vil være med å utvikle Norges største havn.

Vi søker studenter til tre spennende sommerjobber som kan bidra i utviklingen av Oslo Havn som verdens mest miljøvennlige, bynære havn. 

Oslo Havn søker engasjert student til utvikling av Vippetangen

Oslo Havn arbeider med områderegulering for Vippetangen og etablering av en publikumsattraksjon i kornsiloen. I den forbindelse vil det være behov for å se nærmere på hvordan uteområdene kan aktiviseres. Du vil i perioden mai/juni til september gjennomføre en stedsanalyse på Vippetangen. Rapport fra stedsanalysen skal brukes i arbeidet med byutvikling av Vippetangen. 

Vi søker student som har 1-2 år igjen av master innenfor landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, byplanlegging, arkitektur eller tilsvarende  

Søk på stillingen innen 14. mai 2021

Oslo Havn søker masterstudent innen energi og miljø/fornybar energi

Oslo Havn ønsker at studenten gjennomfører en teknologianalyse for å kartlegge dagens ladeløsninger opp mot teknologier som kan være aktuelle for Oslo Havns godshavn i fremtiden.

Sommerprosjektet skal resultere i en rapport og presentasjon av arbeidet. I tillegg til teknologianalysen tenkes kandidaten å jobbe med litt ulike miljøprosjekter i havna; potensielle landstrømprosjekter, Enovasøknader og prosjektbegrunnelser. 

Søk på stillingen innen 21. mai 2021

Oslo Havn søker masterstudent til å utrede nullutslippsløsninger 

Oslo Havn skal kutte utslippene med 85 % innen 2030, og all landaktivitet skal være utslippsfri innen 2025. Vi søker student til å kartlegge og vurdere ulike transportløsninger som kan gi en utslippsfri og effektiv havn. 

Vi søker student som har 1-2 år igjen av master innenfor klima, miljø, energi, maritime fag eller annen transport.  

Søk på stillingen innen 14. mai 2021