Oslo Havn logo Oslo Kommune
Sikrer forsyningen av varer og gods

Sikrer forsyningen av varer og gods

Havna har et stort ansvar i situasjonen vi er inne i for å forsyne befolkningen og næringslivet med varene de trenger. Godstransporten fortsetter som før, selv om noe av aktiviteten er redusert.

PUBLISERT: 18.03.20

Vår jobb er å holde havna i gang, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen Foto: Tine Poppe

Den internasjonale persontrafikken over havnen er stengt, etter retriksjoner fra myndighetene. Alle utenlandsfergene til Danmark og Tyskland har kansellert sine seilinger til Oslo. Vi er i dialog med cruiserederiene og mottar fortløpende kanselleringer av anløp, foreløpig til slutten av april.

Godstrafikken i Norges største havn går som normalt. Oslo Havn gjør det vi kan for å bidra i den ekstraordinære situasjonen landet nå er inne i. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer slik at befolkningen og virksomheter får nødvendige varer.

- Vi er i tett dialog med myndighetene, aktørene i havna og bransjen forøvrig. Vi opplever at skips- og havneaktørene tar situasjonen på alvor, og gjør tiltak for å håndtere den ekstraordinære og alvorlige tiden vi er inne i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 


Holder havna i gang

Godstrafikken til Oslo har stor nasjonal og regional betydning der 70- 80 % av varene skal til mottakere innenfor to timer fra havna. 

Havna har et stort ansvar for å sikre at forsyningen av gods og samfunnskritiske varer som matvarer, medisiner og drivstoff fungerer. Godskip kommer inn. Kraner laster og losser varer fra skip.

- Vi holder havna åpen og havnebassenget operativt, og bistår skipene med vann og service. Vi gjør det vi kan for å skjerme de som har kritiske jobber, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, som også har innført hjemmekontor for alle i Oslo Havn som ikke har samfunnskritiske oppgaver.

Operatørene av havneterminalene har fokus på å skjerme ansatte som sørger for at varene og godset kommer over kai. Sjøfolk får ikke komme i land.

Tøft for kundene

Situasjonen er krevende også for havnas kunder. Det er fortsatt for tidlig å ha oversikt over hvordan korona effektene slår ut for de forskjellige aktørene, men vi vet at mange av våre kunder allerede er kommet i en vanskelig situasjon. Oslo Havn har stor forståelse for dette og vil ha god dialog med kundene i tiden fremover. Vi er opptatt av at virksomhetene i havna skal komme i funksjon igjen når situasjonen normaliserer seg, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.