Sikrer forsyningen av varer og gods

Vår jobb er å holde havna i gang, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen Foto: Tine Poppe
Havna har et stort ansvar i situasjonen vi er inne i for å forsyne befolkningen og næringslivet med varene de trenger. Godstransporten fortsetter som før, selv om noe av aktiviteten er redusert.

Den internasjonale persontrafikken over havnen er stengt, etter retriksjoner fra myndighetene. Alle utenlandsfergene til Danmark og Tyskland har kansellert sine seilinger til Oslo. Vi er i dialog med cruiserederiene og mottar fortløpende kanselleringer av anløp, foreløpig til slutten av april.

Godstrafikken i Norges største havn går som normalt. Oslo Havn gjør det vi kan for å bidra i den ekstraordinære situasjonen landet nå er inne i. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer slik at befolkningen og virksomheter får nødvendige varer.

- Vi er i tett dialog med myndighetene, aktørene i havna og bransjen forøvrig. Vi opplever at skips- og havneaktørene tar situasjonen på alvor, og gjør tiltak for å håndtere den ekstraordinære og alvorlige tiden vi er inne i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 


Holder havna i gang

Godstrafikken til Oslo har stor nasjonal og regional betydning der 70- 80 % av varene skal til mottakere innenfor to timer fra havna. 

Havna har et stort ansvar for å sikre at forsyningen av gods og samfunnskritiske varer som matvarer, medisiner og drivstoff fungerer. Godskip kommer inn. Kraner laster og losser varer fra skip.

- Vi holder havna åpen og havnebassenget operativt, og bistår skipene med vann og service. Vi gjør det vi kan for å skjerme de som har kritiske jobber, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, som også har innført hjemmekontor for alle i Oslo Havn som ikke har samfunnskritiske oppgaver.

Operatørene av havneterminalene har fokus på å skjerme ansatte som sørger for at varene og godset kommer over kai. Sjøfolk får ikke komme i land.

Tøft for kundene

Situasjonen er krevende også for havnas kunder. Det er fortsatt for tidlig å ha oversikt over hvordan korona effektene slår ut for de forskjellige aktørene, men vi vet at mange av våre kunder allerede er kommet i en vanskelig situasjon. Oslo Havn har stor forståelse for dette og vil ha god dialog med kundene i tiden fremover. Vi er opptatt av at virksomhetene i havna skal komme i funksjon igjen når situasjonen normaliserer seg, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.