Oslo Havn logo Oslo Kommune
Rydder havnebassenget for søppel

Rydder havnebassenget for søppel

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint søppel fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.

PUBLISERT: 11.05.23

Opprydding marint avfall Rådhusbryggene

RYDDER SJØBUNNEN FOR SØPPEL: Arbeidsbåten Hauk brukes til å løfte søppel som dykkere har samlet i store sekker. Odin Kjønaas har kontroll på spakene som styrer løftekrana. Alle foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

Årlig havner store mengder søppel på bakken. Vær, vind og vann fører det med seg ut i fjorden, hvor det er krevende å fjerne. Gjennom en sakte nedbrytning bidrar forurensningen fra forbrukeravfall til å spre miljøgifter og mikroplast til en fjord i dårlig stand.

- Vi har et mandat til å stanse plastforurensning i Oslofjorden, både forebyggende tiltak og stanse forsøplingen, sier Håkon Vikøren, fagansvarlig for plast og marin forsøpling i Bymiljøetaten.

Madelen Teigland (prosjektleder for drift og miljø i Oslo Havn) og  Håkon Vikøren (fagansvarlig for plast og marin forsøpling, BYM).Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.
SAMARBEIDER: Madelen Teigland (prosjektleder for drift og miljø i Oslo Havn) og Håkon Vikøren (fagansvarlig for plast og marin forsøpling i Bymiljøetaten) samarbeider om å fjerne søppel fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. 

Midler fra Bymiljøetaten

Oslo Havn har fått midler fra Bymiljøetaten til å leie inn dykkertjenester til oppryddingen. Vår rammeavtale for dykkertjenester med BMO Entreprenør gjorde at prosjektet kunne realiseres på kort tid.

En innledende kartlegging med undervannsdroner viste at det ligger flasker, elsykler og større ting som søppeldunker og båtbatterier på sjøbunnen.

Dykkerne samler søppel i sekker på sjøbunnen i området rundt Honnørbrygga og Rådhusbryggene. Oslo Havn stiller med mannskap og arbeidsbåten Hauk til å løfte søppelet og håndterer avfallet i etterkant.

Av hensyn til båttrafikken skjer oppryddingen før 17. Mai.

Havneinspektør og båtfører Jørgen Berg-Jacobsen (i midten) planlegger opphentingen av søppelet fra sjøbunnen sammen med Jon Haakon Fjeldvik (dykker), Odin Kjønaas (båtfører), Endre Holmstrad (dykker) og Madelen Teigland (prosjektleder drift og miljø i Oslo Havn).Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.
SAMSPILL: Havneinspektør og båtfører Jørgen Berg-Jacobsen (i midten) planlegger opphentingen av søppelet fra sjøbunnen sammen med
Jon Haakon Fjeldvik (dykker), Odin Kjønaas (båtfører), Endre Holmstrand (dykker) og Madelen Teigland (prosjektleder drift og miljø i Oslo Havn).

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. Dykkeren på bildet er John Haakon Fjeldvik.

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. Dykkeren på bildet er John Haakon Fjeldvik. På brygga: Marco Angvik.
40 KILO MED UTSTYR: Dykker John Haakon Fjeldvik hjelpes opp fra vannet av kollega Marco Angvik. 
Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. På bildet: Endre Holmstrand fra dykkerfirmaet BMO Entreprenør sitter ved panelet og guider dykkeren i vannet.
DÅRLIG SIKT: Det er dårlig sikt i sjøen ved Rådhusbryggene. Endre Holmstrand fra dykkerfirmaet BMO Entreprenør sitter ved panelet og guider dykkeren i vannet.

Planlegger stort oppryddingsprosjekt

Bymiljøetaten planlegger et stort oppryddingsprosjekt i Oslofjorden.

- Oslo Havn gjør mange gode aksjoner selv både på opprydding og kartlegging. Vi ønsket å samarbeide på et konkret, begrenset oppryddingsprosjekt i forkant av utlysningen, sier Håkon Vikøren.

Bymiljøetaten har et team med faglig rådgiver som jobber med forsøpling og plast. Prosjektet er i grensepunktet mellom bymiljø og havn. Mye av det som skjer i bymiljøet påvirker havnen.

- For å få til noe i fjorden trenger vi Oslo Havns operasjonelle erfaring. De har kontroll på skipstrafikken og vet hva som er gjort av oppryddinger tilbake i tid. Vi har et veldig godt samarbeid. Jeg vil også rose det frivillige dykkermiljøet, som vi lærer mye av. Det er de som rydder mest i Oslofjorden, sier Vikøren.

Arbeidsbåten Hauk brukes til å fjerne søppel fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. Odin Kjønaas fra Oslo Havn ved  spakene som styrer krana. Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.
FEM SEKKER: Etter å ha trukket opp fem store sekker med søppel avsluttes dagens arbeid med å heve et fenderdekk som har løsnet fra kaia.  

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.

Flere miljøprosjekter

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider på flere miljøprosjekter.

- Denne oppryddingen gjennomføres med Bymiljøetatens prosjektmidler og Oslo Havns kompetanse og utstyr. Oslo Havn deltar i det tverretatlige fagmiljøet «Vannområde Oslo», sammen med blant andre Bymiljøetaten. Konkrete tiltak diskuteres og vårt felles mål er at mindre forurensning ender i Oslofjorden, sier Madelen Teigland, prosjektleder for drift og miljø i Oslo Havn.

Teigland er miljøgeolog med fordypning i forurenset grunn og vann.

- Bymiljøetaten har fagkunnskap og ressurser, blant annet biologer, som vi drar nytte av. Vi observerer tilstanden, mens Bymiljøetaten har forståelsen for hva som gir forbedringer, sier Teigland.

Etter tre dagers arbeidsinnsats fra dykkerne kunne arbeidsbåten Hauk onsdag ettermiddag løfte fem store sekker med nytt og gammelt søppel fra sjøbunnen ved Honnørbrygga og Rådhusbrygge 3. Torsdag og fredag står Rådhusbrygge 2 for tur. Arbeidet fortsetter trolig noen dager inn i neste uke.

Arbeidsbåten Hauk brukes til å fjerne søppel fra havnebassenget ved Rådhusbryggene. Odin Kjønaas fra Oslo Havn ved  spakene som styrer krana. 
Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.

Bymiljøetaten og Oslo Havn samarbeider om å rydde store mengder marint avfall fra havnebassenget ved Rådhusbryggene.