Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn inngår rammeavtale med COWI

Oslo Havn inngår rammeavtale med COWI

Oslo Havn står ovenfor store investeringer. Utviklingen av en effektiv og miljøvennlig havn gir økt behov for elektrifisering og ingeniørkompetanse innen ulike fag. Det er nå inngått avtale med COWI for ingeniørtjenester.

PUBLISERT: 17.11.20

Havna jobber med å fullføre ambisjonen om Fjordbyen. Sydhavna skal i årene som kommer videreutvikles til en effektiv og miljøvennlig godshavn. COWI vil bistå i arbeidet. Foto: Hans K Riise

I den nye rammeavtalen vil COWI levere tjenester innen blant annet elektrifiseringsløsninger, VA, VVS, bygningsfysikk, geoteknikk og miljø.

– Oslo Havn står foran store investeringer for å sikre Oslo og landsdelen en moderne og miljøvennlig havn. Havna jobber videre med å fullføre ambisjonen om Fjordbyen, og Sydhavna skal i årene som kommer videreutvikles til en effektiv godshavn. Vi ser frem til å ha med COWI på laget for å nå vår visjon om å utvikle Oslo havn som verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes. 


Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI, ser frem til å bistå med den videre utviklingen av fremtidens havneområder.

– Vi i COWI er svært ydmyke over at Oslo Havn har valgt oss, og vi synes det er veldig spennende å få jobbe med en havn som er så fremtidsrettet og har satt seg så tydelige mål om å redusere utslipp. Vi ønsker å støtte opp om Oslo Havn sitt mål om å bli en av verdens første nullutslippshavner. Vi tror denne målsetningen er fullt oppnåelig, og da må man våge å tenke nytt og utfordre det etablerte, forteller Svendsen.

Kontraktsignering. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og direktør i Cowi Norge,  Marius Weydahl Berg underskriver avtalen.