Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn partneravtaler for 2020

Oslo Havn partneravtaler for 2020

Oslo Havn inngår partneravtaler med 15 aktører som har aktiviteter for barn og unge og bidrar til å skape et maritimt miljø.

PUBLISERT: 22.06.20

Partner med Oslo Havn. Oslos stolte seilskute, Christian Radich er et kjært innslag i havna og gjør et viktig arbeid for barn og unge. Foto: Hans Kristian Riise

Oslo Havn inngår partneravtaler med følgende aktører for 2020:

Redningsselskapet
Ung Norge
Waterfest/Frævleik
Passion for Ocean
Christian Radich
Akerselva Trebåtforening
Vindskift
Norsk Maritimt Museum
Salt
The Ocean Opportunity Lab
Christiania Roklubb
Norsk Veteranskibsklubb
Oslo KFUM Sjøkorps med Mohawk
Bundefjorden Seilforening
Sjøen for alle 

Alle aktørene gjør en viktig jobb for å skape liv og aktiviteter i havna. 

Oslo Havn utlyser og inngår årlig partneravtaler og gir økonomisk støtte til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.

De kjennetegnes ved at de:          

  • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted. 
  • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet 
  • Bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»
  • Har aktiviteter rettet mot barn og unge
  • Formidler maritim kultur
  • Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn
  • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.

I år ble Havnelangs avlyst, og dette kriteriet bortfalt i år.

Avtalene gjelder for et år av gangen. Midlene bevilges av havnestyret. 

Neste års partneravtaler utlyses i slutten av året.