Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn gir betalingsutsettelser

Oslo Havn gir betalingsutsettelser

Oslo Havn gir betalingsutsettelser til de som har behov inntil de statlige støttetiltakene er avklart.

PUBLISERT: 15.04.20

Foto: Harald Valderhaug

En rekke av havnas kunder og leietakere har varslet inntektstap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Flere har måttet stenge og permittere ansatte.

-    Vi har forståelse for at det er krevende tider for havnas kunder. Det er viktig for oss å holde hjula i gang og bidra i samfunnsdugnaden. Derfor tilbyr vi betalingsutsettelser til kunder som har behov for det. I dialog med kundene vil vi gjøre individuelle vurderinger som et supplement til de statlige støtteordningene, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

Oslo Havn er selvfinansiert og mister selv som følge av situasjonen betydelige inntekter som skulle bidratt til å finansiere havneinfrastruktur og fremme miljøvennlig sjøtransport. Det er imidlertid viktig for Oslo Havn å holde virksomhetene i havna i gang og bidra i samfunnsdugnaden.  

Oslo Havn har mottatt en rekke henvendelser fra kunder om betalingsutsettelser som følge av Covid-19 pandemien og vi ønsker å bidra til at kundene kommer over kneika. Inntil de statlige støtteordningene er avklart og utbetalt gir vi derfor betalingsutsettelser for utsendte fakturaer til kunder som henvender seg til oss med behov for dette.  

Supplerende tiltak til statlig støtte

Vi forutsetter at våre kunder først har søkt staten mht. annonserte støtteordning for dekning av en andel av faste kostnader, herunder husleie. I dialog med kundene som opplever inntekts-bortfall i forbindelse med koronasituasjonen vil vi gjøre individuelle vurderinger om ytterligere tiltak fra Oslo Havn, som et supplement til de statlige støtteordningene.

Søknadsprosess

Søknaden til staten samt vedtaket vedlegges søknaden til Oslo Havn. Vi vil behandle søknader fra kunder om betalingsutsettelse/lettelser utover det våre kunder vil motta under de statlige støtteordningene, på samme grunnlag som for de statlige støtteordningene. Vi vil behandle søknadene i henhold til gjeldende lovverk og reelt behov hos kundene, og det forutsettes at mottatt statlig støtte for faste kostnader inkl. husleie, betales til Oslo Havn på utsendte fakturaer.  

Oslo Havn gjør oppmerksom på at utsettelse av innbetaling av leie og/eller havnevederlag ikke medfører at kravet på leie og/eller vederlag for perioden opphører eller ettergis. Det skal avtales en nedbetalingsplan sammen med Oslo Havn for betaling av leien det er gitt henstand for.  

Oslo Havn må følge regelverk ved EØS-lovgivningen og bestemmelser om konkurransevridning og ulovlig statsstøtte. I spesielle tilfeller kan imidlertid betalingslettelser vurderes innenfor statsstøtterammeverket.

For generelle henvendelser:

John E. Larsen

Finansdirektør
CFO