Oslo Havn logo Oslo Kommune
Nytt styre i Oslo Havn

Nytt styre i Oslo Havn

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har utnevnt nytt styre for Oslo Havn KF. Marthe Scharning Lund går inn som ny styreleder.

PUBLISERT: 06.01.21

Marthe Scharning Lund er utnevnt til ny styreleder i Oslo Havn.

— Det nye styret i Oslo Havn har en god kombinasjon av kontinuitet og nye krefter som skal videreføre de politiske ambisjonene vi har for havna. Marthe Scharning Lund kjenner både Oslo kommune og Oslo Havn svært godt og jeg mener hun er den beste til å lede arbeidet med å løse oppgavene som ligger til styret fremover, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, har utnevnt nytt styre for Oslo Havn. 

 

Den nye styrelederen gleder seg til å ta fatt på spennende oppgaver.

— Oslo Havn er et verktøy for at byen vår oppnår målsettingene om Oslo som Norges viktigste havneby. Vi skal også sørge for en god utvikling av nye byområder, som Filipstad og Vippetangen, og at hele befolkningen kan ta i bruk de fantastiske gamle havneområdene, sier Marthe Scharning Lund.

Hun mener også at Oslo Havn har store oppgaver foran seg på vegne av byen og landet.  

— Det er helt avgjørende å få mer godstrafikk over fra vei til sjø og en velfungerende nullutslippsteknologi i havnene. Vi skal legge til rette for at mer enn 7 millioner mennesker hvert år kan reise sjøveien til og fra hovedstaden, og at havna gir et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Lund.

Takk for viktige bidrag

Avtroppende styreleder Roger Schjerva.

 

— Jeg har lyst til å takke Roger Schjerva for viktige bidrag samt takke både ham og de øvrige styremedlemmene for innsatsen de har gjort for Oslo kommune og havna disse årene, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Avtroppende styreleder, Roger Schjerva har sittet fire år som styreleder i Oslo Havn og vært en viktig pådriver på veien mot en utslippsfri havn.

—     Dette har vært et veldig interessant og meningsfylt oppdrag. Jeg er glad for å forlate en havn i veldig god stand. Vekst i trafikk og inntekter har gitt et mer solid økonomisk grunnlag for havnedriften og vi er i gang med å levere til verdens mest ambisiøse klimamål for en havn, sier Roger Schjerva.

Velkommen

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen ønsker det nye styret og styreleder Marthe Scharning Lund velkommen.

—   På vegne av administrasjonen i Oslo Havn, ønsker jeg det nye styret og ny styreleder, Marthe Scharning Lund velkommen og ser frem til et godt samarbeid i arbeidet med å oppnå havnens svært ambisiøse vekst-, klima- og miljømål. Marthe Scharning Lund kjenner Oslo Havn godt fra hennes periode som byråd for næring og eierskap. Det er en stor fordel med tanke på videre utvikling av Norges største og viktigste havn, som er på vei til å bli en nullutslippshavn og for å realisere vår visjon «Oslo Havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn», sier Mathisen.

Det nye havnestyret  

Nye styremedlemmer er Marianne Marthinsen og Hans Petter Aas. Erling Lae fortsetter som nestleder i styret sammen med styremedlemmene Geir Rognlien Elgvin og Merete Agerbak-Jensen.

Havnestyret settes sammen ut fra den partipolitiske sammensetningen i bystyret og blir som følger:

Styreleder: Marthe Scharning Lund  

Styrets nestleder: Erling Lae

Styremedlemmer:       

Marianne Marthinsen                               

Merete Agerbak-Jensen                                

Geir Rognlien Elgvin                                

Hans Petter Aas    

I tillegg oppnevnes følgende styremedlemmer:

Fylkesrepresentant: Siri Hov Eggen (utnevnt av Viken)

Fylkesrepresentant:      Sjur Strand – (varamedlem utnevnt av Innlandet)

Brukerrepresentant      Tom Haugvad (utnevnt av byrådet) 

Styremedlemmer valgt av de ansatte i Oslo Havn:

Ansattrepresentant:  Kenneth Gromsrud

Ansattrepresentant: Katrine Brede Didriksen