Oslo Havn logo Oslo Kommune
Nye elektriske RTG-kraner til containerterminalen

Nye elektriske RTG-kraner til containerterminalen

Oslo Havn signerte tirsdag for to uker siden en kontrakt med Kalmar om levering av tre nye helelektriske stablekraner (RTG-kraner) til containerterminalen på Sjursøya.

PUBLISERT: 23.03.20

Sommeren 2021 får Yilport Oslo tre nye RTG-kraner. Foto: Klaus Sandvik

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og salgsdirektør i Kalmar, Tuomo Ruuska, signerte kontrakten i Oslo Havns lokaler. Foto: Hans Kristian Riise

 

- Det er nå nødvendig at vi øker krankapasiteten i containerhavna for å kunne håndtere et marked i sterk vekst. Det er svært gledelig ettersom sjøtransport er kostnadseffektivt, miljøvennlig og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Fremtidig vekst

Oslo Havn er sammen med godsterminalene på Alnabru navet i den nasjonale godstransporten, og kan med god grunn kalles porten til Norge. Mange av varene som kommer i container - fra iPhones, sykler og bøker til elektronikk, kantstein og matvarer - skal til Oslo og Østlandet.

- Containerterminalen er designet og bygget for maksimalt 13 stablekraner (RTG – Rubber Tyred Gantry Crane). Vi startet i 2015 med 8 helelektriske RTG-kraner. Nå er mengden gods som ankommer havna økt, derfor utvider vi med ytterligere tre kraner, slik at vi nå har 85% kapasitetsutnyttelse. Dette er en trinnvis, planlagt utvidelse som er nødvendig for å ta unna dagens volumtopper og for å kunne håndtere fremtidig vekst, sier teknisk direktør i Oslo Havn, Svein Olav Lunde.

 

Økte krav til effektivisering

Som kapasitetsberegning for terminalen brukes 35.000 TEU (tjuefots containerenheter) som et anslag på hvor mye en RTG-kran kan håndtere. Totalt vil 11 kraner ha en kapasitet på 385.000 TEU.

Yilport Oslo er operatør i containerhavna og ansvarlig for den daglige driften av containerterminalen.

Oslo Havn er eier av terminalen og infrastrukturen og ansvarlig for investeringene som gjøres i takt med økte krav til effektivisering og et mål om å bli verdens første utslippsfrie havn.

Yilport Oslo er Norges klart største og mest moderne containerterminal med 259.000 TEUs i 2019. De siste to årene har Yilport Oslo hatt en økning på knappe 30% i containertrafikken, hovedsakelig på grunn av sterk vekst i containertrafikk fra Nord-Europa.

- De nye kranene leveres klare for fjernstyring via Yilport sitt fjernstyringsrom. De kan også styres manuelt fra en førerkabin. Kranene bidrar til å gjøre driften vår mer bærekraftig, sikrere og raskere, sier Svein Olav Lunde.

Teknisk direktør i Oslo Havn, Svein Olav Lunde. Foto: Tine Poppe.

 

Levering 2021

Utvidelsen gir en mer effektiv og plassbesparende håndtering av tomme containere som nå delvis er plassert på andre arealer utenfor containerterminalen.

Kontrakten på de tre nye RTG-kranene er på EUR 6.350.000. Kranene leveres i løpet av juli og august 2021.

Containerterminalen på Sjursøya har i tillegg til RTG-kranene 4 store elektriske nullutslipps STS (Ship-to-Shore) containerkraner. STS-kranene brukes til å losse og laste containere.