Oslo Havn logo Oslo Kommune
Norsk pellets skal erstatte kull i Rotterdam

Norsk pellets skal erstatte kull i Rotterdam

Det planlegges for miljøvennlig eksport av pellets ut fra Ormsundkaia som vil redusere 140 000 tonn CO 2 utslipp fra et kullkraftverk i Nederland.

PUBLISERT: 09.11.20

Miljøvennlig eksport. Trepellets vil skipes ut fra Ormsund til Rotterdam. Foto: Harald Valderhaug

Oslo Havn er i dialog med planmyndighetene og avventer arbeid på kaia i påvente av nødvendige tillatelser.    

Kongsvingerfirmaet Arbaflame vil etter planen årlig eksportere 70 000 tonn trepellets til Power Plant Rotterdam, som vil erstatte kull og bidra til reduserte klimautslipp.

-    Dette er et spennende produkt som bidrar til sirkulærøkonomien og reduserer klimautslippene. Trepellets er også et produkt som egner seg godt for den miljøvennlige sjøtransporten som bidrar ytterligere positivt til miljøregnskapet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.  

Mellomlagring i telt 

For å bevare kvaliteten til trepelletsen til å gi maksimalt med energi og av nabohensyn er planen å sette opp et 2500 m2 stort midlertidig telt på Ormsundkaia– der pelletsen vil mellomlagres.

Fra fabrikk til skip

Pelletsen vil kjøres fortløpende fra produksjonen på fabrikken i Kongsvinger til mellomlagring i havna. Massene lastes på lasteskipet ved hjelp av et elektrisk og mobilt lastebånd slik at en reduserer kjøring av hjullastere.

Pelletsen vil avgi lite støv og lukt, og Oslo Havn vil forholde seg til de enhver tid gjeldende krav for utslipp av støy og støv.