Oslo Havn logo Oslo Kommune
Mistanke om smitte på skip

Mistanke om smitte på skip

Grunnet mistanke om Covid-19 om bord la tankskipet Key Marmara til kai i Oslo havn onsdag kveld. Helseetaten i Oslo er ansvarlig for å teste mannskapet torsdag morgen.

PUBLISERT: 24.03.21

Key Marmara til kai ved Søndre Akershuskai

Skipet Key Marmara ligger ved beredskapskaien Søndre Akershuskai i Oslo mens mannskapet testes. Foto: Fjord Shipping

Oslo Havn har plikt til å ta imot skip ved mulig smitte, og vil bistå Helseetaten og skipet ved behov.

Skipet har et mannskap på 14 personer. Noen av dem skal ha lette symptomer. Key Marmara er lastet med rapsolje. Det var på vei fra Polen til Fredrikstad da det ble omdirigert til Oslo.

Key Bora kommer lørdag og tirsdag for å hente lasten.

Det er Helseetaten i Oslo som er ansvarlig for tiltak etter smittevernloven. Kapteinen varslet selv til Helseetaten at skipet legger til kai i Oslo. 

Key Bora kommer lørdag og tirsdag for å hente lasten.

Beredskapshavn

Oslo Havn er - sammen med Bergen og Tromsø - utpekt som beredskapshavn etter IHR- forskriften (forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse). Forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer og sette fartøy i karantene. Skip kan ikke nektes å anløpe en havn, losse, laste eller få forsyninger (§ 17).

Key Marmara vil ligge ved beredskapskaien Søndre Akershuskai. Kaia blir skjermet med ISPS-gjerder. Skipet vil ikke sperre for annen skipsfart.

Skipet eies av rederiet Freyja AS på Måløy, mens Fjord Shipping på Måløy er ansvarlig for bemanning og teknisk drift om bord.

Kontaktpersoner

Caroline Bremer Fungerende kommunikasjonssjef Helseetaten
M:+47 452 424 53  www.oslo.kommune.no

Siv Ellen Omland Kommunikasjonssjef Oslo Havn KF
M: + 47 951 05 489 www.oslohavn.no

Hugo Matre Pressekontakt for Freyja og Fjord Shipping
M: + 47 400 16 000