Oslo Havn logo Oslo Kommune

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Her er en kort presentasjon av noen av miljøproduktene som skal hjelpe oss med å holde havneområdene og havnebassengene rene.

Oslo Havn satser på en hel rekke nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet. Noen innretninger er allerede i bruk, og noen er fortsatt i utvikling. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving av utstyret.

Edvin Kongsten Wibetoe er overingeniør i Oslo Havn KF og har oversikt over eksisterende og kommende tekniske løsninger i havna.

– Jeg mener at Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen, og at vi skal ta i bruk og være med på å utvikle innretninger som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Det som allerede er i sjøen, bør samles opp på en mest mulig effektiv måte. I dag har vi flere tiltak både på sjø og land som bidrar til dette, sier Edvin Kongsten Wibetoe

Bilde: Overingeniør i Oslo Havn Edvin Kongsten Wibetoe. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Bilde: Overingeniør i Oslo Havn Edvin Kongsten Wibetoe. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

1. Trash Trawl

Dette er en innretning som samler opp søppel som kommer flytende i elveløpene. Med noen lange lenser, inspirert fra oljevern, ledes søppelet som kommer flytende inn til siden. Der fanges søppelet opp og føres videre til et nett. Søppelet blir så hengende fast, og sekken må tømmes med jevne mellomrom.
Konstruksjonen er enkel, og Bymiljøetaten i Oslo er den første som tar i bruk søppelsamleren.

Bilde: Lensene leder søppelet til den ene siden av elven. Der blir søppelet fanget opp av et nett. Lensene er inspirert fra oljevern Foto: Marthe Landsem

 

Bilde: Søppelet fra elveløpet blir ført via lenser og til slutt samlet i et nett. Foto: Spill Tech

 

Her er Bymiljøetatens film om Trash Trawl

 

2. PORT BIN XL

Denne ser ut som en stor basketballkurv når den heves over vann. Den er konstruert med en pumpe i bunnen som hele tiden suger vann igjennom. Det som kommer i nærheten blir sugd ned i et nett. Vannet går gjennom sekken, men søppelet blir igjen. Når den blir full, tømmes sekken.  Port Bin settes gjerne opp i bynære havnebasseng for å fange søppelet før det synker til bunns. Oslo Havn er pilotkunde for Spill Tech som har utviklet innretningen.

Se film som viser hvordan Port Bin XL fungerer

 

Bilde: Denne gangen var det ikke den store fangsten av søppel, men noe plast har samlet seg i nettet sammen med blader og pinner. Foto: Marthe Landsem

 

Bilde: Driftstekniker Steven Dahl er i gang for å sjekke om det er på tide med tømming av Port Bin.

 

Bilde: Slik ser Port Bin XL ut når nettet er under vann. Foto: Spill Tech

 

2b. Port Bin Fixed - Den originale  

Grunnen til at Port Bin XL ble utviklet var forgjengeren «Port Bin» - den mindre varianten som viste seg å være veldig effektiv. Den rommer bare 30 liter og stikker ikke så dypt ned, slik at vi den er mulig å plassere der det er grunt, men den er på ingen måte en dårligere versjon. Den kan derimot være mer hendig i områder hvor det ikke er så mye plass til rådighet. Oslo Havn har i dag to stykk Port Bin liggende ved Rådhusbryggene i byhavna. Den fungerer bra i områder hvor Port Bin XL blir for stor å håndtere

Bilde: Port Bin - den originale. Her viser Edvin Kongsten Wibetoe tømming av vannsøplekassen som ligger ute ved Rådhusplassen.  Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

3. Søppelsugeren Sidewalk Swiper

Sidewalk Swiper er en robot som kan assosieres med en støvsuger slik vi kjenner den når vi drar etter oss en maskin med en slange. Denne er riktig nok større, og for at den som betjener den skal få en så effektiv og hensiktsmessig bruk av den som mulig, er søppelsugeren laget slik at den fotfølger deg uten at du trenger å dra den etter deg.

Fysikk og helse

Det kan være anstrengende å holde inne en hendel med hånden over lang tid. Det vet alle som har håndtert en kantklipper, høyttrykksspyler eller andre håndttaksbaserte apparater på hjemmebane. En av de store fordelene med denne er altså at den er mer ergonomisk fordi operatøren har armene fri, og unngår klypebevegelse i hånden.

Denne finnes også med en vaskefunksjon som kan vaske vekk søl og annet størknet griseri som kan ha satt seg fast i underlaget. Den kan samle opp flere sigarettsneiper på mye kortere tid enn en klassisk søppelklype.

 

Bilde: «På plass!» Denne søppelsugeren fotfølger operatøren slik at han kan konsentrere seg om å peke sugerøret mot søppelet. Foto: Youtube/ Central Cleaning Supplies

 

4. Clean Sea Robot - Utviklingsprosjekt

Dette kan bli sjøveiens feiebil. - En robot som kjører rundt i havnebassenget og suger opp flytende rask på overflaten. Dette er en innretning Oslo Havn er med på å utvikle, og det er utsikter til at vi skal få være med å testkjøre og evaluere den, for tilslutt å forhåpentligvis sette den i full drift i fremtiden. Målet er at den skal kunne kjøre helt av seg selv, fange søppel og tømme innholdet når den er full.


 
5. Undervannsdroner

Undervannsdroner har flere bruksområder. Den kan erstatte en dykker når områder under vann skal undersøkes. Dronen er utstyrt med en klo som kan fiske opp eller flytte på gjenstander der det er for dypt eller vanskelig å komme til på annet vis. Dronene har kamera og kan gjøre det enklere å befare for eksempel under bryggene. 

Bilde: Undervannsdrone klar for oppdrag. Foto: Marthe Landsem

 

Bilde: Monitoren viser hva dronen «ser». Driftstekniker Odin Kjønaas styrer dronen fra Oslo Havns arbeidsbåt "Hauk". Foto: Marthe Landsem
Bilde: Monitoren viser hva dronen «ser». Driftstekniker Odin Kjønaas styrer dronen fra Oslo Havns arbeidsbåt "Hauk". Foto: Marthe Landsem

 

Bilde: På Undervanndronens display kan vi se at dronen er utstyrt med en klype som kan plukke opp gjenstander fra havets bunn. Foto: Marthe Landsem

 

Bilde: Problemet funnet: Plast i propellen. En typisk observasjon en undervannsdrone kan bidra med Foto: Dronebilde/ Oslo Havn

 

Bilde: Fjernstyring av undervannsdrone. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
6. Panteflaskeholder

En sympatisk liten smarting som skal være med på å bidra til at panten blir tatt vare på av de som faktisk vil ha den. Nå kan de som vil bli kvitt brusflaska si sette den i flaskeholderen fritt tilgjengelig til den som ønsker å benytte seg av pant.  Dette er også et fint tiltak for å oppfordre til gjenbruk uten søppelrot på gata, og å minimere stigmaet det kan være å rote nedi søplebøtter for dem som føler seg tvunget til det i samfunnet vårt.

 

7. Pelikan:

Hver dag er Havneoppsynet på vannet for å se til at havnetrafikken går som den skal, men de har også ansvar for å rydde fjorden for søppel. I 30 år har den spesialdesignede miljøbåten Pelikan plukket opp mange tonn søppel i året med sin unike søppelskuff. Nå skal Pelikan bli helelektrisk, og i desember kan Oslo smykke seg med verden mest mest miljøvennlige havnebåt. Den elektriske arbeidsbåten blir nå utstyrt med en ekstra kran og gripefunksjon for å plukke opp større objekter, og vinger foran for å kunne samle søppel fra et større område. Til forskjell fra Pelikan, den eldre, skal nybåten også ha dynamisk posisjonering – en metode for å holde båten i samme posisjon uten bruk av anker. Fartøyet bygges av Grovfjord Mekaniske Verkstad og levering av den nye Pelikan vil skje desember 2019.

 

Bilde: Snart kommer en ny og elektrifisert Pelikan arbeidsbåt til Havna. Foto: Oslo Havn