Oslo Havn logo Oslo Kommune
Circle K åpnet HVO100-anlegg på Grønlia

Circle K åpnet HVO100-anlegg på Grønlia

— Nå tilbyr vi blank og farget HVO100 til både anleggssektor og veidrivstoff på Grønlia. Det gir en CO2-reduksjon i forhold til fossil diesel på 80-90% i et livsløpsperspektiv, sier Anders Kleve Svela, produktsjef for drivstoff i Circle K.

PUBLISERT: 24.06.21

BIODIESEL: Circle K har etablert en fyllingsstasjon for HVO100 på Grønlia. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

Alt drivstoff som benyttes på byggeplasser i Oslo kommune skal være fossilfritt i første omgang, deretter nullutslipp innen 2025. HVO100 gjør at man kan drive anleggsmaskinene og kjøre til og fra byggeplassen fossilfritt.

Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn.

Oslo Havn skal redusere klimautslippene med 85% innen 2030.

HVO100 er en fornybar biodiesel som kan erstatte vanlig, standard diesel for tungtransport og anleggsmaskiner.

Produktet er laget av animalsk fett eller slakteavfall. HVO100 kan også lages på frityrolje eller brukt matolje.

HVO har en kjemisk sammensetning som gjør forbrenningen av dette produktet bedre og renere enn ved forbrenning av fossil anleggsdiesel.

SAMARBEID: Heidi Neilson (miljøsjef i Oslo Havn) sammen med Anders Kleve Svela (produksjef Circle K) og Anders Ruud (regionsjef Circle K) foran truckanlegget på Grønlia. 

Bærekraftsertifikat

Svela garanterer at det ikke finnes palmeolje i biodrivstoffet som Circle K leverer. Et nøye dokumentert bærekraftsertifikat, som følger med importene av HVO, dokumenterer blant annet råstoff, CO2-reduksjon og opprinnelsesland.  

Circle K har aldri tatt inn eller brukt palmeolje i det norske markedet. Vi kjøper all HVO fra anerkjente leverandører internasjonalt, og EU regulerer dette veldig strengt. Vi må også rapportere alt biodrivstoffet vi leverer til markedet til Miljødirektoratet. 

Anders Kleve Svela

Produktet kommer inn med båt til oljehavna i Sydhavna. I praksis kan alle tyngre kjøretøy benytte dette produktet.

FELLES ANLEGG: - Det er bedre å ha en enhet her som alle kan bruke enn mange små tanker spredt i havna, sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn. 

Krav fra kunder

Circle K forventer at både transportører og entreprenører som er knyttet opp mot ulike oppdrag i Oslo vil benytte seg av HVO100-anlegget.

Vi er veldig glade for å samarbeide med Oslo Havn for å kunne få levert miljøvennlige produkter inn til Oslo havn og Oslo og omegn. Det er et økende behov for HVO i Oslo. Kommunen stiller krav i forbindelse med oppdragene de gir. Oslo Havn har også stilt et krav om at deres kunder benytter seg av HVO istedenfor vanlig diesel.

Anders Ruud, regionsjef i Circle K

Noen av Circle Ks kunder har oppdragsgivere som krever at det brukes biodiesel. Det gjelder både som veidiesel og anleggsdiesel på byggeplasser.

Det er selskapenes strategi å bruke HVO100 frivillig, selv om det er dyrere enn fossil diesel. 

Anders Ruud

 Da Svela og Ruud fra Circle K besøkte anlegget på Grønlia denne uken sammen med Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn, kostet farget HVO100 19.07 kr literen. Blank HVO100 ment for veitrafikk kostet 23.64 kr literen. Det er 6-7 kroner dyrere enn fossil diesel.

HYBRID BETONGBIL: En sjåfør fra Unicon fyller HVO100 på en av deres nye betongbiler. Trommelen driftes med batteri.

Oslo Havns rolle

Oslo Havn benytter selv HVO100 på alle båter og tyngre kjøretøy som ikke er elektriske.

Mange kunder i havna har bedt oss sette opp HVO-tanker i Sydhavna. Det har vi sagt nei til fordi arealbruken skal bli enda mer kompakt enn den er i dag. Vi må sambruke arealene bedre og tilpasse oss en voksende by som krever vekst i volumene som kommer inn over Oslo Havn. Samtidig har vi hatt en god dialog med Circle K, som har vist vilje til å sette opp et felles anlegg her. Det er bedre å ha en enhet her som alle kan bruke enn mange små tanker spredt i havna

Heidi Neilson

Framskritt

På Sjursøya, noen hundre meter fra truckanlegget på Grønlia, har Unicon Nord-Europas største ferdigbetongfabrikk.

Denne uken lanserer Unicon hybrid betongbiler med batteridrevet elektrisk trommel. På tanken fyller de HVO100. 

Til nå har vi kunnet levere betong med biler som går på biodrivstoff. Det nye tilskuddet av betongbiler med ladbar batteridrevet trommel gir en betydelig effekt i reduksjonen av CO2. Det er også støyreduserende på byggeplass. Trommelen drives kontinuerlig med batteridrift, noe som helt fjerner behovet for tilkobling til strøm på byggeplassen.

Eric Staurset, adm.dir Unicon

Oslo Havn tror at neste skritt for truckstasjonen på Grønlia er hurtigladere til tunge kjøretøy.  

Unicon har fått sine første hybrid betongbiler. Circle K har anlagt et biodrivstoffanlegg her som brukes av veldig mange innenfor tungstransportsektoren. Det er alt for få ladeplasser i Oslo kommune til den veksten vi tror kommer. Vi utreder nå om vi skal ha hurtigladere her. Vi ønsker å bidra til nullutslipp tungtransport på kortere avstander rundt omkring de store byene.

Heidi Neilson