Oslo Havn logo Oslo Kommune
Åpnet midlertidig testanlegg for flytende solkraft

Åpnet midlertidig testanlegg for flytende solkraft

Solcelleanlegget er utviklet av Sunlit Sea og skal ligge ved Honnørbrygga i en måned.

PUBLISERT: 02.05.22

ÅPNET TESTANLEGG: Lone Jessen, prosjektleder for Innovasjonsdistrikt Sentrum og Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, på Honnørbrygga i forbindelse med åpning av midlertidig testanlegg for solkraft.

Sunlit Sea, Innovasjonsdistrikt Sentrum, OsloMet, Oceanlab, Statkraft, Oslo kommune og Oslo Havn vil dra nytte av dataene som samles inn fra anlegget den kommende måneden.

- Solcellepaneler i vann produserer mer strøm enn anlegg på land på grunn av god kjøling fra vannet og mer direkte sollys enn for eksempel bygninger, forklarte Per Lindberg, CEO i Sunlit Sea.

KUNNSKAP: Byråd Victoria Marie Evensen lærer mer om flytende solcellepaneler fa Per Lindberg, CEO i Sunlit Sea.  

 

Byintegrert flytende solkraft er relativt nytt. Det betyr at man integrerer solcellepaneler på vannet i nærhet av by og sørger for at det ikke kommer i konflikt med skip eller infrastruktur. 

- Dette anlegget representerer en vinn-vinn for alle; Oslo kommune og Oslo Havn får nyttige data og vi lærer prinsipper for hvordan være en god testarena og sørge for riktige tillatelser. Vi bryter barrierer, slik at det blir enklere for gründere fremover å teste ut løsningene sine, sa byråd Victoria Marie Evensen under åpningen. 

Evensen la vekt på at solkraft er en industri i sterk vekst, og Norge har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon.  

STØTTER INNOVASJON: Byråd Victoria Marie Evensen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen (foran til høyre) applauderer Sunlit Sea og Innovasjonsdistrikt Sentrum for deres arbeid med å realisere testprosjektet på Honnørbrygga. 

 - Jeg er stolt over at Oslo havn blir brukt for å teste ut flytende solkraft. Konseptet er både spennende og innovativt. Oslo Havn arbeider hardt og målrettet for å bli en fremtidig nullutslippshavn. Vår visjon er Oslo havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sa havnedirektør Ingvar Mathisen i sin tale.  

- Kanskje flytende solkraft kan bli en del av nullutslippshavna i fremtiden, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

 

PILOTPROSJKET: Sunlit Sea sine solcellepaneler skal ligge ved Honnørbrygga til 31. mai. 

Testprosjektet inkluderer utvikling av konseptet byintegrert flytende solkraft, samt evaluering av ytelse ved bølger, strømning og vanntemperatur. Prosjektet skal skape innovasjon i offentlig sektor ved å etablere enklere gjennomføring og samarbeid med kommunen.