Slippen

På Slippen tas båter opp fra sjøen og/eller settes ut igjen etter avtale. Båtene kan stå på land en periode under vedlikeholdsarbeid etter noen fastsatte satser (dersom det er plass). Slippen gjelder primært for havnas næringskunder (charterbåtene i Oslofjorden) og Oslo Havns egne båter, men private båteiere tas også i mot. Dette forutsetter at det er kapasitet. Mekanikerne ved Slippen bistår med forberedelser og klargjøring, slippsetting og utsetting, og kan også leies for å utføre spesielle jobber som f.eks. sveising.

Kontaktperson:
Jan Kjensli jan.kjensli@ohv.oslo.no 

Øystein Nomerstad oystein.nomerstad@ohv.oslo.no
 Slippen

Kontrakt for bruk av slippen

Fyll ut kontrakten, send og få bekreftet fra jan.kjensli@ohv.oslo.no 

Rutine for bruk av slippen

Priser slippsetting av båter:

Båt med skroglengde under 15m:

Forberedelser/klargjøring, arbeidstid for slippsetting-/utsetting, lån av høytrykkspyler.
Døgnleie inkl i slippsetting- og utsettingsdag.

 

 

13700,- 

 

Pr. oppdrag

Pris pr. påfølgende døgn de seks første dager, deretter økes prisen med 50 %1835,-Pr. døgn
-----  

Båt med skroglengde over 15m:

Forberedelse/klargjøring , arbeidstid for slippsetting-/utsetting, lån av høyttrykkspyler.
Døgnleie inkl slippsetting- og utsettingsdag.

 

18250,-

 

Pr. oppdrag

Pris pr. påfølgende døgn de seks første dager, deretter økes prisen med 50 %2720,-Pr. døgn
-----  
Leie av verkstedpersonell i ordinær arbeidstid (man-fre kl. 07-15)735,-Pr. time
   
Oppvarming av skipshall Etter avtale 
   
Kanselleringsgebyr:  
Avbestilling mer enn 30 dager før bestilt slippsettingsdato

1000,- (adm.  gebyr)

 
Avbestilling 15-30 dager før bestilt slippsettingsdato6850/9125,- (halv pris) 
Avbestilling mindre enn 14 dager innen bestilt slippsettingsdato13700/18250,- (full pris)