Søknad om gravetillatelse

Fakta

Ved gravearbeider i havna må en søke om tillatelse fra Oslo Havn.

Søknad om gravetillatelse

Oslo Havn KF har utarbeidet en graveinstruks og et søkandsskjema for gravearbeider i havna. Her klargjøres hvilke krav som settes til de involverte partene i gjennomføringen av gravearbeidet.

Gravearbeider i Oslo Havn

Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet.

 

Vi har laget noen retningslinjer for å sikre at veier og gangarealer ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær veien/plassen/gangarealet.

 

Gjennom bestemmelsene og kravene i instruksen ønsker Oslo Havn KF å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving.

Entreprenøren skal utføre gravearbeidene i henhold til instruks for gravearbeider i Oslo Havn.

 

Ved større lednings- og kabelanlegg skal nødvendige godkjenninger fra øvrige myndigheter være på plass før tiltakshaver søker om gravetillatelse.

Søknad om tillatelse til gravearbeider i Oslo Havn.

 

Her finner du skjema for gravetillatelse i Oslo Havn. Skjemaet sendes til: postmottak@hav.oslo.kommune.no